- En katastrofe, sier Fred Schaf til FiskeribladetFiskaren.
Schaf har drevet turistfiskeanlegg på Å i Lofoten i ti år, og karakteriserer det som en ulykke for deres virksomhet dersom det blir kveitefredning i juni og juli.

Totalforbud
Et annet utgangspunkt fra departementets side, er totalforbud mot fiske etter kveite sør for 62-graden hvor bestandssituasjonen er særlig ille.
Problemet knyttet til dette er at mye av kveita i sør tas som bifangst i breiflabbfisket. I tillegg til totalfredning av kveita i sør, så vurderer man derfor tilsvarende begrensninger i breiflabbfisket som det man etter hvert har fått nord for Trøndelag, nemlig forbud også mot breiflabbfiske i gyteperioden vinterstid.
- Hovedsesongen for denne delen av virksomheten er mai, juni, juli og august. Ei slik fredning vil langt på vei ta ifra oss halve driftsgrunnlaget. Det er omtrent det verste som kunne skje, forteller tyskeren som har vært bosatt i Norge i mange år, sier Schaf.

Positiv utvikling
Kveitebestanden i nord har, i motsetning til bestanden i sør, tross alt hatt ei positiv utvikling de siste 10 - 15 årene.
Men nå mener altså myndighetene å ha klare indikasjoner på at den positive bestandsutviklingen i nord er i ferd med å kulminere.
De frykter at dette har sammenheng med høyt beskatningstrykk på bestanden, og mistenker i første rekke garnfisket på gytemoden kveite om høsten og rekreasjonsfisket/turistfisket sommerstid for å være «synderen».