Gå til sidens hovedinnhold

Lokalpolitikerne skal fordele 110.000 kroner

Hvordan skal Moskenes fordele 110.000 kroner til næringslivet. Det skal formannskapet avgjøre tirsdag.

Regjeringen har bevilget 250 millioner kroner til kommuner med høy arbeidsledighet. Moskenes ligger på topp i landet, men får ikke store beløpet til fordeling, kun 110.000 kroner. Kommunedirektør Steinar Sæterdal lanserer fire alternativer til kommunal behandling av tildelinger:

Permitterte

– En generell utlysning, og fordele midlene på dem som etter søknad kan dokumentere det største behovet. En slik variant frarådes av kapasitetshensyn. Det vil kreve stor saksbehandlingskapasitet og beløpene de enkelte vil få vil bli svært små, konkluderer han.

– Midlene deles opp i et visst antall deler, eksempelvis 11 og deles ut ved loddtrekning blant dem som søker. Det vil være enkelt å gjennomføre, men vil ikke komme alle til gode.

– Midlene kan fordeles mellom bedrifter i Moskenes etter hvor mange permitterte de enkelte bedriftene har per eksempelvis 1. desember. Om dette er gjennomførbart rent praktisk vil kommunedirektøren få avklart fram til møtet.

Felles pott

Sæterdal ber politikerne også vurdere forslaget fra Vest-Lofoten Næringsforening. På vegne av foreningen har Ingunn Rasmussen foreslått å legge hele beløpet i en pott som kan brukes til tiltak som gagner alle bedriftene i Moskenes.

– Jeg fikk en tanke om bruk av disse midlene som potensielt kan gi større verdi. Hva om hele beløpet gikk til en felles pott, der det kunne brukes i et prosjekt / ide som gagner alle bedriftene og kanskje kommunen generelt? Beløpet kunne blant annet dekke en tredjepart som kunne være med å søke om midler, og alternativt også være koordinator i et prosjekt (LoVe Utvikling eller annen aktør). Det er gode muligheter til å hentemidler til nettverksprosjekt, og aktører i andre kommuner har lyktes godt med slikt samarbeidsprosjekt (Ballstad), skriver Rasmussen i henvendelsen til kommunen.

– Ulempen ved Næringsforeningen sitt forslag er at dette forslaget heller ikke kommer alle bedriftene som har hatt utfordringer med covid-19 til gode, skriver Sæterdal i saksutredningen til formannskapet der han opplyser at hans anbefaling ikke være klar fører møtet tirsdag.

Kommentarer til denne saken