Professoren i medisinsk mikrobakteriell økologi ved Karolinska institutet i Stockholm sier til Lofotposten at oppdretterne egentlig kan forhindre denne massedøden i anleggene sine med å forberede mekaniske tiltak rundt merdene.

Skjørt på merden

– Et av tiltakene kan være å kle tette skjørt rundt merdene fra havoverflaten og ned til seks til åtte meters dyp. Da vil algene ikke komme til inne i merdene. Algene holder seg nemlig i de øverste lagene i sjøen, og er avhengig av næringssalter og ikke minst sollyset for å trives.

– Best trives dem i nord med midnattssol, stille vann og gjerne med tilførsel av ferskvann eller brakkvann i nærheten, sier Midtveit.

– Nord-Norge opplevde dette fenomenet med giftalgen Chrysochromulina leadbeaterii både i 1996, 2008, 2011 og nå i 2019. Der nord er sollyset sommerstid på hele døgnet, og det gjør situasjonen særlig utfordrende, sier han.

Senket anlegget

Midtveit sier videre at på Sørlandet opplevde man for noen år siden også dette alge-fenomenet, og da senket skjelldyrkerne tauene med skjell ned i sjøen, fra fem til åtte meter fra havoverflaten, og dermed unngikk man at hele skjelldyrkingen ble angrepet og måtte destrueres, siden algebeltet holder seg i de øvre sjølagene.

– Den samme metoden kan oppdretterne av laks og ørret bruke langs hele kysten, men det fordrer at man lager merder som er forberedte for det, for eksempel å få notlin over merden for å stenge fisken inne, altså konstruert slik at man kan senke merdene ned i havet under algebeltet. Men likevel ha tilgang til merden for å fôre fisken.

Giftbakterie

Midtveit sier at giftalgen Chrysochromulina leadbeaterii betegnes som en alge, men egentlig er det en bakterie som produserer toksiner (gifter), og det er denne giften som lammer fiskehjellene og gjør at fisken ikke får opptak av oksygen, og dør i løpet av kort tid straks giftalgene i en viss tetthet er kommet inn i merden.

– Noen kjemisk metode for å bekjempe dette er det ikke. Kun fysiske tiltak, som å senke merden ned under algeflaket. Eller flytte fisken om det er tid nok.

– Å forberede merdene med mekaniske tiltak for å hindre fiskedød er billigere enn å ta de tapene man nå ser etter giftalge-angrepene i sjøen i Troms og Nordland, sier professor emeritus Tore Midtveit i medisinsk mikrobakteriell økologi ved Karolinska institutet i Stockholm.

Sjøvann fra dypet

– Et annet tiltak kan være å pumpe sjøvann fra dypet inn i merden og slik holde nivåene av giftalgen Chrysochromulina leadbeaterii på et nivå i merden som fisken kan overleve i, sier professor emeritus Tore Midtveit i medisinsk mikrobakteriell økologi ved Karolinska institutet i Stockholm til Lofotposten.

Midtveit er pensjonist, og bor fast i Oslo, men gjør fortsatt forskeroppgaver i Stockholm.

Les også: Giftalgebeltet siger ut Ofotfjorden; har nådd Lødingen Vestbygd