For ti år siden, under finanskrisen, viste det russiske konsummarkedet seg å være ganske motstandsdyktig mot de økonomiske nedgangstidene. Russiske sjømatimportfirmaer som kjøpte fisk på Lofoten, var mer handlekraftige da enn på slutten av 1990-tallet, da den økonomiske krisen i Asia påførte bransjen omfattende skade. Norsk fiskeeksport til Russland økte i 2009, selv om russisk BNP falt dette året. Landet var i full krise, men importindustrien havnet likevel på toppen av norsk statistikk for sjømateksport.

Etter 2014-krisen har Russland endret seg, men selv om en rekke aktører har gått konkurs, består sjømatindustrien. Den moderne russiske proteksjonismen gjør at den russiske regjeringen kontrollerer russiske bedrifters integrering i det internasjonale markedet, og det russiske importmarkedet er dominert av noen få store bedrifter i Moskva og St. Petersburg. Der bor det circa 20 millioner mennesker, og 2/3 deler av russisk kapital er konsentrert der. Med så store ressurser er regjeringen i ferd til å spille en ny runde av et handelsstrategisk spill.

Proteksjonismen har ikke blitt borte selv om Verdens handelsorganisasjon, hvor Russland også er medlem, har som formål å bygge ned handelsbarrierer. Av og til river Russland ned handelshindringene, av og til bygger de opp igjen. Vi kan i det siste se økt aktivitet i de norsk-russiske forbindelsene. Under forutsetning av at det norsk-russiske forholdet blir ytterligere normalisert, er det mulig at vi står foran en periode med vekst i fiskeeksporten?