FO Nordland ser behovet for en ny lov som setter aldersgrense for sosiale medier til 13 år.

Vi som arbeider med barn og ungdoms psykiske helse ser med bekymring på at barn helt nede i syv års alderen har sosiale apper, som for eksempel Snapchat. Barn og ungdom opplever daglig å bli mobbet, trakassert og utestengt på sosiale medier av andre barn. I dag har vi kunnskap om at psykisk mishandling er like skadelig som fysisk mishandling jfr. «Dinutvei.no – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep». Vi har kunnskap om at mobbing, trakassering og utestenging påvirker barnets psykososiale miljø på skolen og fritid.

Barn og unge som får dårlig helse koster samfunnet vårt dyrt i økte ressurser innen barnevern, familievern, politi, barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og andre, og etter hvert psykisk helsevern for voksne. Vi vet at barn og unge ikke er i stand til å beskytte seg selv, og trenger voksenhjelp for å få til dette. Vi mener at barn ikke er modne nok til å forholde seg til den verdenen som er på sosiale medier i en alder av 7-8 år. Vi ser tendenser til at det som barn i denne alderen blir eksponert for, går ut over inntrykkene av hva som er normalt. Dette kan være inntrykk av kropp, trening, pornografisk innhold og uansvarlig godkjenning av venneforespørsler fra fremmende. Vi ser at det kan være vanskelig for foreldre å holde seg oppdatert på hva barna holder på med, og hvem de har som venner på sosiale media.

I dag er det mange gode kampanjer fra skole, politi og øvrige tjenester, som jobber med å ansvarliggjøre barn og unge, og deres foreldre. Det finnes også gode nettsteder som Barnevakten.no som tar opp barns bruk av apper og sosiale medier. Likevel opplever vi som jobber i feltet at foreldregenerasjonen er maktesløs over appene som florerer. Det er flere foreldre som er gode på dette, og som kjenner sitt barn godt nok til å si nei til sosiale medier, men det er ikke alle. Foreldrene som sier nei opplever at barna synes det er urettferdig at andre i klassen har sosiale medier.

Barn som ikke har sosiale medier opplever ofte å bli utestengt fra ulike aktiviteter, og går glipp av muligheten til deltagelse. For barn som opplever utestengelse vil et nei til å delta på sosiale medier virke som urettferdig. Vi i FO mener at å sette en aldersgrense, og ikke en anbefaling, vil være med på å dempe dette jaget til å ha sosiale medier fra barn er 7- 8 år. Vi mener at barn skal få lov til å være barn, og ikke bli kastet ut i en verden som de ikke er modne nok til å være i. Flere FO-medlemmer som arbeider med barn og unge, ser hvordan sosiale medier påvirker stressnivået negativt hos barn og foreldre, og vi vil dempe konfliktnivået i familien.

Vi i FO Nordland jobber med å styrke barn og ungdoms psykiske helse. Dette arbeidet mener vi kan styrkes ved å sette aldersgrense på sosiale medier til 13 år.