I dag ligger det store verdier i Marinepollen, både i form av båthavna i seg selv, og i form av et stort antall kostbare båter på seks pirer.

Kamera

Anlegget har vært lite plaget av hærverk og tyverier, men i vår hadde man en brann i en båt, som satte dette med kamerautrustning for båtanlegget på dagsorden, sier leder Sten Ståle Sortland til Lofotposten.

Han sier at man ønsker å få montert et kamera på den nordligste delen av de seks pirene, altså dem som ligger lengst vekk fra klubbhuset.

– Vi har derfor søkt Statens vegvesen om å få montere et kamera på en av veivesenets lysstolper langs E10 i Marinepollen.

– Dette fordi vi må ha tilgang til strøm og en høy plassering for å skaffe oss best mulig plassering og få best mulig oversikt over båtanlegget.

Sortland sier at et kamera bare trekker noen watt strøm, så dette er ikke noen kostnad. Men man trenger grunneiers tillatelse til å sette kameraet opp på en lysmast på E10.

Når dette eventuelt er avklart, kan man gå videre med å gjøre dette i henhold til Datatilsynets regler.

– Vi skal selvsagt ikke overvåke annet enn eget anlegg, og ikke lagre historikk lenger enn et par tre dager, men det kan være hensiktsmessig å ha tilgang til noen dagers opptak i tilfelle noe skjer som man vil etterprøve ved å titte på videoopptakene fra kameraet.

– Både ved brann, innbrudd, storm og andre hendelser kan overvåkingskameraer være gode å ha. Dette har blitt stadig mer vanlig i alle større småbåthavner, og nå ønsker vi også å få dette i havna vår, med sine seks store doble båtpirer, sier leder Sten Ståle Sortland i Vågan Båt & Sjøfiskeforening.