Gå til sidens hovedinnhold

Oppfordrer til varsomhet med droner

Artikkelen er over 5 år gammel

Droner blir stadig mer populært, både til profesjonelt bruk og på hobbybasis. Droner gir mange muligheter, men kan også utgjøre en betydelig risiko for flytrafikken. Den siste tiden har det vært flere potensielt farlige hendelser ved ulike lufthavner rundt om i verden.

- På Svolvær lufthavn har vi hatt et tilfelle med drone, og et tilfelle med modellfly i innflygingssektor, som kunne utgjort en fare for flysikkerheten. Droner og modellfly utgjør en betydelig fare, med potensiale for stor skade på flyene, og dermed også for passasjerene. Jeg vil oppfordre alle som tenker å fly en drone om å sette seg godt inn i regelverket, og alltid ta nødvendige sikkerhetshensyn, sier lufthavnsjef Bjørn Opsahl ved Svolvær lufthavn.

Tillatelse nødvendig

Lufthavnsjefen forklarer at om man bruker dronen utelukkende på hobbybasis, sport eller konkurranse, skal samme prinsipp følges som man gjør for modellflyvning: Den som flyr dronen må da følge vanlige forsiktighetsregler. Brudd på dette kan i ytterste konsekvens føre til straffeforfølgelse.

- Alle som skal drive kommersiell eller nytteflygning med droner må i dag ha tillatelse til dette fra Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet arbeider med et regelverk som vil endre dette for de som flyr de minste dronene, sier Opsahl.

Særlig kritisk rundt lufthavner

 

For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi de er så nærme bakken at droner utgjør en reell kollisjonsfare. Det er også grunnen til at det er forbudt i fly droner i nærheten av lufthavnen, med mindre man har avtalt dette med tårnet på lufthavna.  Grensen varierer fra lufthavn til lufthavn, men vanligvis går denne flere kilometer fra rullebanen. Om man ønsker å fly en drone innenfor en slik grense, selv i relativt lav høyde, må dette koordineres med lufthavna.

Ikke lov over folkemengder

Det er ikke lov til å fly over folk med mindre droneoperatøren har fått samtykke fra alle personene dronen skal fly over. Den som flyr dronen må også ha godkjenning for denne typen flygning.

Betydelig konsekvenser

Den som flyr en drone er ansvarlig for bruken. Uforsvarlig bruk kan gi betydelige konsekvenser. Den største faren er muligheten for en ulykke, men uforsvarlig bruk kan også medføre betydelige konsekvenser for flytrafikken. Dersom f.eks en lufthavn må stenges fordi det er observert en drone i innflygingsområdet, kan det potensielt utløse et erstatningsansvar. Avinor vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken.

 

Hyppigere konflikter

Dronenes inntog i norsk luftrom har ført til en mangedobling av konflikter mellom fly og de ubemannede fartøyene. Luftfartstilsynet og Avinor er bekymret over utviklingen.

Siden 2011 er det meldt om 15 ulykker og 23 hendelser med droner, skriver VG. To av disse inntraff i 2011, mens det hittil i år er rapportert om 18 ulykker og hendelser.

 

– Økningen må ses i sammenheng med at stadig flere skaffer seg droner, sier senior kommunikasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet.

Hittil er det ikke meldt om personskader, men et sammenstøt i luften kan få dødelig utgang. Sakene som er rapportert, dreier seg blant annet om tekniske forhold, nærpassering og konflikt med andre fly, tap av kontroll og fuglekollisjoner.

– Dette har også vært årsaken til mange av ulykkene i den bemannede luftfarten, så på en måte gjentar historien seg, sier Eirik Svare i tilsynet.

Avinor er bekymret for utviklingen og sier de vil politianmelde enhver hendelse som utgjør en fare for flysikkerheten.

 

Organisasjonen for ubemannede luftfartøy i Norge, UAS Norway, anslår at det er solgt rundt 20.000 droner i Norge.

Her kan kan du finne kart over kontrollsonene rundt Avinors lufthavner .

Kommentarer til denne saken