– Vi lå litt etter rute, men vi har hentet oss inn igjen, forsikrer basesjef Fritz Gulbrandsen. Om vel to uker åpner helseminister Bent Høie den nye basen for luftambulansen på Evenes, skriverfremover.no.

Tiden er avgjørende


Basesjef Fritz-Ivan Gulbrandsen har over 20 års erfaring som redningsmann i Forsvarets redningstjeneste. Han har også i flere år jobbet i bilambulansetjenesten.
I et organisert kaos med materialer, ledninger og rør i det såkalte Kombibygget bak gjerdene på Evenes flystasjon forklarer han hva som har hatt sterkest fokus i oppbyggingen av den nye basen.
– Når vi bygger en helt ny base som denne er det viktig å fjerne tidstyvene, forklarer Gulbrandsen.
– Tid er en helt avgjørende faktor for å kunne hjelpe folk etter eksempelvis et hjerteinfarkt eller et hjerneslag. Tiden kan være forskjellen på et liv med eller uten skader etter en sykdom eller en ulykke, sier han til fremover.no.

Ikke tilfeldig

Plasseringen av oppholdsrom, operasjonsrom, lager og kontorer er derfor ikke tilfeldig.
Alt handler om å bygge basen slik at veien for pilot, redningsmann og lege blir kortest mulig når alarmen går.
Tre uker før helseminister Bent Høies skal åpne den nye basen på Evenes er basen bemannet med et tjuetalls håndverkere.
Det er i det hele tatt en byggeplass der et tilsynelatende kaos råder. Med andre ord; alt er slik som det skal være.
– Dette blir veldig bra, lover Gulbrandsen, som ikke kan annet enn å skryte av samarbeidet med Forsvarsbygg, som eier bygget, hangaren, der den nye basen blir etablert.
– Vi oppdaget blant annet at vi ikke klarte å holde riktig og høy nok temperatur i hangaren. Da var det bar én ting å gjøre; å bytte ut hele varmeanlegget. Dét er ikke en liten jobb.

Mange tråder

Medisinsk leder for luftambulansetjenesten hos UNN, seksjonsoverlege Bård Rannestad, sier det er mange tråder som nå samles.
– Det pågår forberedelser på alle nivå til at basens skal bli operativ til planlagt tid.
– Det er veldig intenst, legger han til.
Åtte anestesileger skal bemanne den nye luftambulansetjenesten på Evenes. I starten vil helikopteret bli betjent av leger som allerede har erfaring fra luftambulansetjenesten ved UNN Tromsø.
– Et av delmålene med den nye basen er at helikopteret skal bemannes av leger fra de ulike lokalsykehusene.
– Så langt har vi rekruttert én lege til UNN Narvik og to til UNN Harstad.
– Nordlandssykehuset er også i prosess for å få rekruttert leger fra Stokmarknes og Gravdal, sier Rannestad.

Styrker sykehusene

Bård Rannestad legger til at han synes det er råflott å få være med på å etablere et nytt helsetilbud i 2015.
– Og når vi gjør dette skulle det bare mangle at vi ikke skulle ha som mål å tilføre kompetanse til lokalsykehusene.
Rannestad mener leger fra lokalsykehusene som jobber turnus i luftambulansetjenesten, også bidrar til å bedre akuttberedskapen på det enkelte sykehuset.
– Disse vil bidra til å videreutvikle fagmiljøene lokalt, slutter han.