Flytrafikken i Lofoten: Opp i vest - ned i øst

Avinor har frigitt passasjertallene for lufthavnene i juni.