Tirsdag sendte styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, ut følgende pressemelding:

"Ansettelsesutvalget oppnevnt av styret bestående av styreleder Odd Roger Enoksen, nestleder Trine Karlsen og ansattrepresentant Johnny-Reiner Jensen, har i samarbeid med rekrutteringsselskapet Headvisor arbeidet med flere aktuelle kandidater til stillingen som administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, men må dessverre konstatere at prosessene ikke har ført fram til en ansettelse i denne omgang. Stillingen vil derfor bli lyst ut på nytt".

Administrerende direktør Paul Martin Strand vil fortsette i stillingen inntil ny ansettelse er gjort.

- Styret setter stor pris på at Paul Martin er motivert og innstilt på å fortsette og mener denne løsningen gir både nødvendig kontinuitet, forutsigbarhet og mulighet for overlapp med ny direktør, skriver Enoksen.

Utvalget ser for seg at arbeidet med rekruttering av ny direktør kan ta inntil seks måneder.


Odd Roger Enoksen

Styreleder Nordlandssykehuset