Når Nav-lederen i Lofoten, Elisabeth Pleym Olsen, er så tydelig i sitt budskap om å ta tidlig kontakt med Nav hvis man ser at båten ikke bærer økonomisk, ja da er dette faktisk verdt å lytte til.

Hun sier jo ikke dette fordi Nav vil ha flere mottagere av stønad eller hjelp. Hun sier det fordi hun vet at tidlig kontakt og hjelp kan være det som skiller vei ut av uføret og økonomisk avgrunn.

Tallene hun har delt med Lofotpostens lesere viser med all tydelighet at flere må ha hjelp, og vi tror Pleym Olsen når hun forteller om hjelp som nytter. Vi tror henne også på at det kommer til å bli verre:

– Og vi har helt sikkert ikke nådd toppen enda. Prisen på drivstoff har nær doblet seg, de kommunale avgiftene øker og prisen på matvarer og andre livsnødvendigheter øker også. Vi forbereder oss derfor på at vi også i år vil få mange nye henvendelser, sa Pleym Olsen til vår avis denne uka.

For stadig flere lofotinger strekker ikke pengene til. Det bekymrer NAV-lederen

Hun uttrykte samtidig stor bekymring for de som sliter og ikke har kontakt, samtidig som hun hadde langt færre bekymringer for de som har tatt veien til Nav for å be om bistand.

Vi merker oss også hennes refleksjoner rundt et sterkt ønske om mestring og behovet for mestringsfølelse, noe som dessverre kan bety den forsinkelsen man absolutt ikke trenger. Det er bra å ville orden opp selv, og være selvhjulpen, men noen ganger er det å be om hjelp også mestring. Det å erkjenne at dette kommer jeg ikke ut av selv. Noen må hjelpe meg.

Nav er i så måte mest sannsynlig den beste hjelperen du kan få. De prøver ikke å selge deg en finansieringsløsning eller annet som i verste fall legger sten til byrden.

Pleym Olsen sier også noe om gamle myter, som hun avliver tvert med følgende uttalelse:

– Det er rett og slett ikke tilfellet at den jevne bruker av NAVs tjenester er en som ikke vil gjøre en innsats. Tvert imot så angår NAV oss alle på et eller annet tidspunkt i livet. Målet vårt er å hjelpe folk videre og være et sikkerhetsnett.

Kanskje på tide at vi begynner å lytte til de som jobber med dette, i stedet for å gjøre oss opp egne meninger om noe vi umulig kan vite så veldig mye om!

Tydelighet, slik Nav byr på her, bidrar dessuten til at befolkningen får et syn på det å motta hjelp som harmonerer mer med virkeligheten.