Kommunen ser seg nødt til å endre tilbudet som pasientene er vant til ved Reine legekontor.

- Grunnet høy belastning knyttet til covid-19 ser vi oss nødt til å regulere tilbudet fra legekontoret midlertidig, informerer kommunen.

Det er årskontroller for diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom samt ønsker om allmenn helsesjekk som må vente midlertidig.

Endringen vil vare ut februar.

- Dette for å kunne prioritere mer akutte behov eller forverring av sykdommer, heter det fra Moskenes kommune.