Det er ikke noe hemmelighet at mange utenlandske lastebilsjåfører lever et hundeliv langs veiene i Norge. Dårlig lønn, og overnatting skjer hele tiden i bilen på steder som fjerde armen-parkeringa på Leknes, eller på rasteplassen i Skreda.

Dette får man ikke uten videre bukt med, men som du nylig kunne lese her i Lofotposten, har det nå kommet ei endring som forhåpentligvis gjør tilværelsen litt bedre for de som er gjestesjåfører i Norge.

Samferdselsdepartementet omtaler det som "endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen".

Vi som ikke har inngående kjennskap til dette regelverket, ser i hvert fall at kortversjonen av endringene betyr at sjåførene skal få komme hjem oftere.

Dette skal arbeidsgiverne legge mer til rette for, noe som sikkert vil kunne uthules, så desto viktigere er det at kjøretøy som driver med internasjonal transport må returnere til driftssenteret i landet de hører til hver åttende uke.

Da kan man i hvert fall håpe på at det blir mer praktisk at også sjåførene får et avbrekk.

Å se at det foregår utstrakt sosial dumping på norske veier er ikke noe verken nordmenn eller norske myndigheter er stolte av. Da er det godt å se at det settes inn avhjelpende tiltak, selv om problemet ikke er løst.

– Regjeringen har som mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien. Samferdselsdepartementet har derfor nå vedtatt nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Også reglene for transport med varebiler er skjerpet.

Nå blir det løyveplikt for transport med varebiler med tillatt totalvekt over 2,5 tonn. Det utløser igjen krav om etablering i EØS-området, god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse. I tillegg må de følge kjøre- og hviletidsregler og de blir pliktig til å ha fartsskriver i kjøretøyet.

Alt i alt, mer regulerte forhold for arbeidstakerne og mer trygghet for de veifarende.