Gå til sidens hovedinnhold

Må vi bygge ut alle nærområder i Vågan?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lofoten er en vakker plass. Her har vi mektige fjell og storhavet rett utenfor stuevinduet. Vi kan risikere å møte en oter eller elg på vei til barnehagen, og vi kan følge årstidene med forskjellige aktiviteter i marka. Så langt høres alt veldig idyllisk ut, men er dette virkeligheten og i så fall vil det være slik i fremtiden?

Vågan og Lofotens natur har fått et økt press om utbygging. Dette skjer nesten uten diskusjon. Flere av nærområdene rundt Kabelvåg blir bygd ut (Ursvika, Kreta, Åvika, Tjeldbergvika), «midlertidig» anleggsvei i marka og det er flere planer for både hytter og trapper på de lokale fjellene. For å toppe det hele vurderes det nå å sprenge bort så å si hele Rækøya for å hente ut stein.. ja stein. Skulle tro at det var mulig å finne stein andre plasser enn i enden på en blindvei i Kabelvåg, hvor hele området ligger i strandsonen. For ikke å snakke om at tungtrafikken som loses gjennom nær sagt hele Kabelvågs skole- og barnehagevei!

Det sentrale her er mangelen på diskusjon og debatt rundt utbyggingene (kanskje med Rækøya som et unntak). Jeg tror man har vært for godt vant med store uberørte arealer at man ikke har klart å se alle de små inngrepene som en del av totalen. Det er helt sikkert vært gode grunner til å bygge på områdene rundt Kabelvåg, og det er sikkert mange gode grunner til andre inngrep som er gjort, men vi må passe på at vi ikke kun ser på hvert enkelt inngrep, men hvordan de påvirker oss og naturen som en helhet. Hvis vi skal bygge ut nærområder, tilrettelegge stier og gjøre inngrep i marka må det være gjennomtenkte valg og alle konsekvenser må være belyst. Slike inngrep er irreversible og et evig valg for neste generasjon.

  • Hvis alle stier i marka blir kloppet, blir opplevelsen den samme?
  • Hvis det blir trapp opp alle populære fjell, blir det en bedre opplevelse?
  • Når man må kjøre bil for å komme til marka, vil du dra like ofte på tur?
  • Vil du føle det like trygt å sende ungene langs veien i mørketida når du vet at veien frekventeres
  • hyppig av store lastebiler?
  • Tror du at du vil se elgen like ofte når den «midlertidige» anleggsveien blir permanent?
  • Vil tilflyttingen øke når flere av våre kjerneområder blir bygd ut?
  • Vil turistene komme når alt er tilrettelagt, og i så fall er det de turistene vi ønsker?
  • Når kommer den første gondolen til Lofoten eller via ferrata? Det neste er vel å bygge ned fjellene med store installasjoner slik at behovet for mestring må vike for ønsket om enkel transport opp.

Jeg vil med dette oppfordre våre folkevalgte, kommuneansatte og Lofotens beboere til å tenke seg nøye om før de tar stilling til nye inngrep. Inngrep i våre friområder og natur bør være godt debattert blant lokalbefolkningen, og sees i en større sammenheng før vi tillater oss å bygge ned det som kunne stått igjen til neste generasjon.

Flere tenker kanskje at jeg dramatiserer dette vel mye. Vi har da mer enn nok med arealer å bruke? Mulig det, men utbygging av natur er som en parasitt, den trenger inn uten at du merker det før den tar over hele kroppen.

Lofoten skal bli de Grønne Øyene, det er veldig bra, men det er ikke like fint å kjøre rundt i Lofoten med elbil når alt av nærområder er bygd ut og alle stier er tilrettelagt lakksko.

Kommentarer til denne saken