Markeringen i Svolvær av arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai trakk mellom 400 og 500 mennesker til torget onsdag. Der trakk hovedtaler Mads Gilbert blant annet fram de unges engasjement for miljø og klima.

– Vi er på parti med ungdommen, vi er på parti med havet, for framtida og mot makta, sa Gilbert blant annet og løftet fram Kaja Nyland fra Kabelvåg sammen med den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg.

– De unge bryr seg

Nyland er leder for Natur og Ungdom i Nordland og i Vågan. Hun holdt selv ungdomsappell.

– Vi som er unge må rydde opp etter generasjonene før oss. Klimaendringene er farlige og de rammer oss alle, jorda trenger akutt hjelp, sa hun og viste til at engasjementet nytter.

– Her i Vågan stilte over 100 elever opp i streik for klimaet. Dette viser at de unge bryr seg. Det er viktig å høre på hva de unge sier, dette er tross alt vår framtid, la hun til.

- Det viktigste er at vi handler, det holder på å skikkelig galt, oppfordret Nyland.

Etter markeringen fikk 17-åringen også ros fra Gilbert.

– For en flott appell du holdt, jeg ble veldig inspirert av det du sa, sa han til Nyland og oppfordret til å holde trykket oppe nå som en ny skolestreik for klimaet er under planlegging 24 mai.

Mads Gilbert brukte mye av sin appell til å mane til kamp for klimaet, og roste de unge for sitt engasjement.

– Det eneste alternativet nå er å gjøre opprør, kampen er allerede i gang ledet av ungdommen. De unge viser vei, oppfordret Gilbert og la vekt på at klimaspørsmålet angår alle.

Han la også vekt på at konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nå nylig er lagt på is av Ap.

– Det nytter å ta kampene. Den seige kampen mot konsekvensutredning av Lofoten har gitt stadig nye frukter med vedtaket på landsmøtet til Ap, sa Gilbert og oppfordret også til å samle kreftene på venstresida i norsk politikk.

Mads Gilbert løftet blant annet også fram betydningen av lokalsykehusene og forholdene i Gaza i sin appell onsdag.

Arbeidsliv i valgkampen

Ordførerkandidat i Vågan Ap, Lena Hamnes, la vekt på arbeidsliv som en viktig sak i valgkampen da hun holdt sin appell.

– Valget til høsten er ikke minst et valg om hva slags arbeidsliv vi skal ha i vår kommune. Skal ha et arbeidsliv med trygghet og forutsigbarhet og der kompetente fagfolk med ordnete forhold, trygge pensjoner og skikkelig lønn skal løse viktige oppgaver for fellesskapet, da må flere enn 50 prosent bruke stemmen sin ved neste valg.

Også flere heltidsstillinger er viktig for Hamnes.

– Jeg kjenner ingen ingeniører som ville akseptert 22 prosent stor stilling, men det tilbyr vi sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette er det mulig å gjøre noe med. Det er et krystallklart mål at de som vil ha det skal få hele, faste stillinger. Det er en sak jeg vil kjempe knallhardt for å få til i Vågan.

Hun trakk blant annet også fram at flere nå er fratatt arbeidsavklaringspenger med nye regler.

– Det gir ekstra usikkerhet i livet når man er ekstra sårbar. I Vågan er det 273 personer som går på arbeidsavklaringspenger som har fått en helt unødvendig usikkerhet i livet sitt, mye av denne regninga skyves over på kommunene fordi vi har en plikt til å hjelpe folk uten inntekt.

Blant talerne onsdag var også ordførerkandidat for Vågan SV, Camilla Rostad, som måtte steppe inn da partiets nye nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ble forhindret fra å møte.

– Vårt mål er at det til høsten ikke skal velges en eneste ordfører som ikke vil ta et oppgjør med deltidskulturen, heller ikke i Vågan, sa hun i sin appell.