Helt siden på 80-tallet har det det vært kunst- og filmundervisning i Kabelvåg. Nå ser det mørkt ut for videre drift av det som i dag heter Nordland kunst- og filmhøyskole.

Skolen vil bli en del av UiT i Tromsø - som også vil overta studiet. Det fordrer finansiering til studieplassene og til å la skolen få ny eier.

Men staten vil ikke garantere for studieplassene eller kostnadene, før skolen har blitt en del av universitetet. I dag er skolen formelt en fylkeskommunalt eid tidligere fagskole.

- De er jo i den situasjonen at dette er en tidligere fagskoleutdanning som på egen hånd har kvalifisert seg som en bachelor-grad. De er i første omgang nødt til å finne seg en høgskole eller universitet å bli en del av, for å kvalifisere for statlig finansiering. Det har jeg svart ut, at på egen hånd har vi ikke budsjettmidler til det, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på Dagsnytt 18 tirsdag.

Det er en "høna og egget" problematikk som helt enkelt kunne vært løst. Spesielt for Senterpartiet som er veldig opptatt av at regjeringen berger høgskolen på Nesna - og av satse på tilbud i hele landet.

Det er et paradoks at den skolen kunne Ap og Sp berge, men noen formelle forhold rundt en skole som allerede finnes og drives i Lofoten - det får man altså tilsynelatende ikke til.

For studentene, arbeidsplassene og ringvirkningene i Vågan er det en svært alvorlig beslutning dersom skolen nå blir lagt ned. Uten finansieringen på plass kan ikke skolen ta opp studenter neste høst. Da kan det være slutt i 2024, etter siste kull med studenter.

Nordland kunst- og filmhøyskole har bidratt til prisbelønte filmskapere og fått frem fagfolk og kompetanse som er helt unik. Skolen er den eneste i sitt slag i Nord-Norge.

Det ferskeste eksemplet er dokumentaren "Nattebarn". Filmen har fått stor nasjonal oppmerksomhet, og er lagd av to tidligere studenter. I Lofoten er Inge Wegge en prisbelønt og hedret fotograf og filmskaper.

Eksemplene er flere. I ei tid der kommersialiserte uttrykk for kultur dominerer, trengs det alternative stemmer og aktører som skaper brytning, utfordrer og løfter frem en motsats. Det er skolen i Kabelvåg en viktig bidragsyter til.

Skolen kan enkelt sikres gjennom det som objektivt sett er småpenger i et statsbudsjett. Men verken Sp eller Ap ønsker å ta det grepet. Tirsdag sa Mona Fagerås i SV at partiet ikke kan love at denne saken får partiet til å bryte forhandlingene om det første statsbudsjettet etter valget.

Det gir små forventninger om at det blir en løsning de neste dagene.

Vi mener uansett regjeringen og Stortinget nå må snu når det justerte statsbudsjettet vedtas om kort tid. Det finnes enda tid til å rydde opp i det som fremstår som i beste fall en stor misforståelse.

Uttalelsene fra Borten Moe antyder at myndighetene mener skolen har kjørt en krøkkete prosess, og ikke burde gått inn for å få bachelor-utdanning, før man ble en del av en høyskole og universitet.

Uansett om det er tilfellet - det bør ikke gå prestisje i å rydde opp i en såpass lite kostbar sak som også fylkestinget i Nordland står samla bak. Dette kan regjeringen og Stortinget rydde opp i, dersom man vil.

For regjeringspartienes lokallag i Vågan er dette en sak som helt åpent demonstrerer at Lofoten ikke når frem hos sine egne, selv i en det som burde vært en enkel sak å løse. Det vil koste, men tilsynelatende har Borten Moe og regjeringa valgt å godta den risikoen.

Det er ikke akseptabelt. Skal man satse i distriktene, da må man faktisk gjøre det også.

Prisen for å ikke berge skolen må også studenter, ansatte, lokalsamfunnet i Vågan og Kabelvåg betale.