Magne solgte fiskemottak og postkontor til lofoting: – Ønsker at kjøperen lykkes her