I hele fjor var det i perioder svært mange tyverier, innbrudd og ruskjøringer i Lofoten. Det meste skjedde i Vestvågøy, men også i Flakstad og Moskenes.

I mange av sakene der personer er blitt pågrepet så har politiet betegnet de pågrepne som "godt kjent for politiet fra tidligere" eller som "gamle kjenninger" av politiet.

Les også: Fikk melding om en bil som kjørte uten lys - det skulle vise seg å være mer enn bare det

- Står for en betydelig andel

Lensmann Asbjørn Sjølie i Vest-Lofoten lensmannsdistrikt bekrefter at det er noen personer som utmerker seg.

- Det er korrekt at det er et knippe personer som står bak en betydelig andel av den kriminaliteten vi har hatt den siste tiden. Det at noen få personer genererer mye kriminalitet er ikke noe nytt, og ikke noe spesielt for distriktet. Det skjer over alt, sier lensmannen.

Hvor stor andel av kriminaliteten står disse personene for?

- Akkurat hvor stor andel de står for blir bare spekulasjoner. Men når det gjelder innbrudd, tyveri og ruskjøring så står de for en betydelig andel.

Kan dette betegnes som organisert gjengkriminalitet?

- Nei! Det er overhodet ikke rett å definere dette som gjengkriminalitet. Denne kriminaliteten fremstår ikke som organisert, og det er heller ikke rett å si at alle tilhører en gjeng.

Aktiv tilstedeværelse

Hva gjør politiet for å stoppe denne type kriminalitet?

- Politiets primære oppgave er å forebygge kriminalitet. Dette gjør vi best med aktiv tilstedeværelse. Etter vi startet med helkontinuerlig vakttjeneste døgnet rundt så har vi muligheten til å være mer til stede. Et eksempel er i nyttårshelga da en patrulje kom over en bil som hadde en mistenkelig kjøreadferd. Bilen ble stoppet og det viste seg at sjåføren var påvirket. Vi har også et godt tempo i straffesaksbehandlingen og et godt samarbeid med politijuristene. Det gjør at vi kan i løpet av relativt kort tid kan sende sakene til rettslig behandling, sier lensmann Asbjørn Sjølie.