Mangel på lærlinger: – På ti lærlingeplasser fikk vi to søknader

Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten har aldri før opplevd så stor etterspørsel fra bedrifter som ønsker lærlinger. Utfordringen er å skaffe nok lærlinger.