– Med nåværende dimensjonering av fastlegeordningen tilfredsstiller ikke kommunen kravet i fastlegeforskriften, skrev fylkeslege Morten Juul Sundnes i oktober 2019.

Det var for to år siden. Fortsatt er situasjonen i Vågan kommune den at du ikke kan bytte fastlege, og tilflyttere kan heller ikke tilbys lege.

Det er rett og slett ikke godt nok. Fastlege-situasjonen i Vågan og Vestvågøy er alvorlig. Fredag var situasjonen minst 30 personer på venteliste hos alle fastlegene, og totalt 673 personer på venteliste.

Lovverket er klart: Alle som er bosatt i en kommune har rett til fastlege. Det er også lovfestede rett til å kunne bytte fastlege, inntil to ganger i året.

Det åpenbart en viktig rettighet å kunne ha en fastlege. Det er også muligheten til å få en ny vurdering. Ikke alle finner tonen, eller føler at de får hjelp, hos den legen de har fått.

Den rettigheten får man altså ikke.

I skrivende stund har alle fastlegene i Vågan minst 30 personer på venteliste og til sammen står 673 personer nå på ventelistene. Det er over dobbelt så mange på venteliste som ved tilsynet for nøyaktig to år siden.

– Vi bryter lovverket på dette feltet, fastslår kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

I Vågan ber Juul nå om en ekstra legehjemmel fra politikerne. Det vil si at kapasiteten må økes, med en ekstra stilling.

Fastlegeordningen er nasjonalt under press. Regjeringen har nå varslet en styrking av fastlegeordningen, vi mener uansett situasjonen ikke er holdbar. Heller ikke i Lofoten.

Den må løftes opp og diskuteres politisk, også i kommunene.

Å øke størrelsen på listene til legene møter motstand fra fagfolkene selv, det samme gjør et interkommunalt samarbeid. Hvis det blir umulig å få time hos den legen man får, har man ikke kommet lenger.

Helsa til innbyggerne er blant de mest basale behovene en kommune må dekke. Dette må være blant det mest opplagte problemet å forvente en løsning på fra våre folkevalgte.

Om det er ved hjelp av økt satsing fra staten eller lokale grep – det er ikke holdbart at innbyggere i Lofoten ikke har tilgang på fastlege eller kan gjøre bruk av sin lovmessige rettigheter til å bytte fastlege.

Det må politikerne ta inn over seg når budsjettene for neste år legges.