Gå til sidens hovedinnhold

Marithaugen, et sted for sentrumsnær naturvern eller utbygging

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter 23 års botid fremst på Marithaugen ble vi blitt godt kjent på denne haugen. For ordens skyld, vi bor ikke der nå og har ingen økonomiske interesser der.

Den største verdien med å bo i hele Kabelvåg er nærheten til marka. Det er enestående at man fra store deler av Kabelvåg har gangavstand til marka gjennom å gå opp bak sykehjemmet. Det er markas eneste inngangspunkt der man fra Kabelvåg ikke trenger bil for å komme inn i denne. Dette er ikke minst viktig for Kabelvågs mange studenter i tillegg til folket der.

Marithaugen må rett og slett ikke åpnes for boligbygging.

Gjennom de årene som vi har bodd opp mot marka, har vi sett en stadig økende del brukere av naturen der.

På Marithaugen finnes enestående kvaliteter med naturmangfold. Der er en vegetasjon som spenner fra furu og granskog til blandingsløvskog. Der er naturtyper som myr, sump, knauser, kløfter, skrenter og stup. Naturen gir muligheter for undring og eventyr.

Marithaugen har rikt dyre- og fugleliv og alt er sentrumsnært.

Marithaugen er rik på storfugl, ryper, hare, rev og elg for bare å nevne de største. Småfugllivet er variert med dompaper, løvsangere og en rekke andre spennende arter. Om vinteren beiter elgen på haugen samtidig som orrfuglen beiter i tretoppene.

Marithaugen er et område som er rikt på multer, tyttebær og blåbær, alt i kort nærhet fra byen selv.

Marithaugen er rik på kulturminner. Der er rester etter krigens tid med utsiktspunkt og tunneler. Det er rester etter forlegningene og synlige rester etter dyrket mark/ potetland. Der er minnested over prost Skjeseth sin sønn som døde i borgerkrigen i Spania, mot fascismen. Furuskogen er gammel og trolsk.

Marithaugen tiltrekker seg mange folk i Kabelvåg. Utallige er de barnehageturene som er observert der. Utallige er de mulighetene Marithaugen har gitt i barns oppvekst. Det vi gjennom våre år der observerte med glede, er den økte bruk av området. Stiene ble mer og mer synlige og brukt, hyggelige møter ble fler og flere. Å komme bak fra marka og møte utsynet over Kabelvåg etter turer i marka kunne måle seg det beste av naturopplevelser. Det å slippe å se en rad med hus sett fra marka er faktisk en stor verdi. Med husbygging der vil lysforurensingen øke og påvirke marka. Nattehimler oppi borgen på Marithaugen var en opplevelse som stadig flere benyttet seg av. Få steder var Nordlyset flottere enn på Marithaugen. Få steder var nattehimmelen mørkere, men også lysere, enn på Marithaugen. Med husbygging på Marithaugen vil den lille gjenværende følelse av villmark i marka forsvinne.

Å se at det i det hele tatt foreslås boligbygging på Marithaugen ut i fra sine natur- og bruksverdier og nærhet til byen, er en utenkelig tanke.

Det må ikke bli en del av politikken at utbyggingsinteresser nok en gang tar en bit av Kabelvåg marka. Den er ikke stor og tåler ikke reduksjon. Inngrepene i marka er allerede mange og irreversible. Det å ta vare på sentrumsnære naturverdier som dette må være prioritet 1 på et sted som Kabelvåg. Det er ingen snarlige forhold som tilsier behov for utbygging på Marithaugen. Marithaugen må bevares som den viktigste lunge i Kabelvågs fremtid.

Det å få muligheten til å oppleve naturen på Marithaugen i fremtiden, vil være ett av Kabelvågs viktigste aktiva. Å bebygge Marithaugen er ikke bærekraftig naturforvalting og er helt unødvendig!

Kommentarer til denne saken