– Friheten er en gave som er skjenet oss av tidligere tider, sa Kroken, som holdt minnemarkeringen sammen med veteraner og Heimevernet på minnesmerket over den britiske marinebasen som ble etablert våren 1940.

Fem britiske marinegaster måtte bøte med livet under et bombeangrep. Trond Kroken minnet de oppmøtte på at det er fortsatt de som sitter med krigsopplevelser blant oss i dag, og betaler prisen for krigens opplevelser.

I år er det 101 år siden den første minnedagen Remembrance Day ble avholdt. Dagen var til minne om de tusenvis av liv som gikk tapt i den første verdenskrigen. Siden er dagen blitt en tradisjon i alle engelsktalende land, for å minnes de falne fra alle kriger.

For andre året på rad markeres minnedagen Remembrance Day i Skjelfjord. Veteranene i Lofoten la ned krans og markerte dagen sammen med Heimevernet og Flakstad kommune.

– Når vi ser ut over fjorden her på en dag som denne, er det utenkelig at en slik plass skulle bli fylt med krigsskip. Dagen i dag er fredfylt fordi noen bevarer den freden som vi nyter godt av, sa kaptein Bjørn Ragnar Larsen fra Lofoten Heimevernsområde.

I de dramatiske maidagene i 1940 var Skjelfjord en marinebase for opptil 70 skip som fikk utført nødvendige reparasjoner og etterforsyninger. De britiske krigsskipene HMS Penelope og HMS Eskimo ville ha sunket etter kampene ved Narvik i april om de ikke hadde mottatt krigsviktig hjelp av lofotingene.

– Vi minnes i dag de som har gitt sine liv. Slik som våre soldater i vår tid reiser til fremmede land for det godes sak, kom våre allierte til hjelp i vår mørke time, sa leder for Lofoten House of Veterans (LHV), Bjørn-Arne Benjaminsen.

Etter minnetalene var det kransenedleggelse på minnesmerket. Det ble etterpå invitert til kaffe og kaker i klubblokalene til LHV med foredrag om hendelsene som skjedde i Skjelfjord våren 1940.