Martin fikk nei til etablering av leiligheter og hybler

Formannskapet sa nei til å gi dispensasjon til bygging av leiligheter i et butikklokale på Fredvang.