Gå til sidens hovedinnhold

- La fuglene hekke i fred i byen!

Artikkelen er over 2 år gammel

Norsk Ornitologisk Forening er ikke begeistret for fugleskremsel og "rovfugl-drager" som dukker opp på hustakene.

Hekkende måser og beskyttende måseforeldre som stuper på forbipasserende kan være slitsomt, men Martin Eggen og kollegene i Norsk Ornitologisk Forening ber beboere tenke seg om to ganger før de skremmer fuglene vekk. Lofotposten omtalte denne uka en bygård på kaikanten i Svolvær, der en kunstig rovfugl skremmer andre fugler vekk.

- Fiskemåker er en nær rød-lista art som vi ønsker skal øke i antall. Sjøfuglbestanden i Norge har gått ned med 30 prosent de siste ti årene, men vi ser at tilbakegangen er størst utenfor byene, sier Eggen.

Hvorfor er det slik?

- I byene er det gunstige hekkeplasser i skjul for rovdyr og samtidig er det mer mat å finne der, forklarer Eggen.

Han oppfordrer folk til å akseptere dyrelivet også i byene, selv om han skjønner at enkelte steder kan være mer problematiske å ha hekkende fugler. I de tilfellene synes han det er bedre at man gjør forebyggende tiltak, som å skremme fuglene vekk, enn at man ødelegger reirene og fjerner egg.

- Om fuglene får hekke i fred og få fram ungene sine, kan vi få bestanden til å øke og sørge for at fiskemåken ikke havner på rødlista, oppfordrer Eggen.

I en brosjyre fra fugleforeninga kommer det en rekke forslag til hvordan man kan legge bedre til rette for fuglene:

"Kommunen kan også legge til rette attraktive hekkeplasser for hettemåke og fiskemåke, ved å etablere kunstige hekkeholmer, eller rydde holmer i kommunen for kratt og trær. Man kan også bygge hekkehyller for krykkje på velegnede steder, både på bygninger, på kaianlegg og i fjellvegger. Disse tiltakene er forsøkt flere steder med godt resultat. Slik kan man legge til rette for truede arter og naturmangfold i kommunen på steder der konflikter ikke oppstår. Såkalte «grønne tak», altså vegetasjonskledde tak, vil kunne være et godt virkemiddel for å legge til rette for måker og annet naturmangfold i byene"

Les hele folderen "Tips og triks til et bedre naboskap med måker" her: Måker NOF.pdf

Fiskemåke (larus canus)

Vanlig "bymåke", men er blitt sjeldnere i sine opprinnelige hekkeområder langs kysten.

Er trekkfugl, og kommer itl Norge i april/mars for å hekke.

Dame- og herremåkene har likt utseende, men hannene er litt større.

Er vanligvis tre år gamle når de hekker for første gang.

De legger som regel 3 egg i mai-juni, og begge foreldrene ruger på eggene i cirka 25 dager.

Fiskemåken lever ikke primært av fisk, men av smågnagere, insekter, plantemateriale og søppel.

Skifter mellom sommerfjærdrakt og vinterfjærdrakt.

Den totale bestanden kan være 90.000 hekkende par, mens tallet på 1990-tallet var over det dobbelte.

Kilde: Wikipedia og artsdatabanken.no

Kommentarer til denne saken