Fylkesmannen om masseuttak: – Ligger i ett av de mest verdifulle naturområdene i kommunen

Rasmussen Anlegg AS har søkt om driftskonsesjon for utvidelse av et masseuttak i Tussan på Vestvågøy. Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon.