Den norske befolkningen ser så langt ut til å bære byrdene av inflasjon, høyere rente, høyere strømpriser og høyere drivstoffpriser uten å rope på urealistiske tiltak, eller forvente at Norge skal hegne kun om seg selv.

Vi ser ut til å oppføre oss, og faktisk reflektere over at et europeisk land er angrepet og at det i landene på kontinentet går mot en kald vinter.

Vi har akseptert at det hele tiden skjer endringer som påvirker alt fra egen økonomi til den generelle livsutfoldelse.

Derfor er det litt urovekkende at man den siste uka har kunnet lese i overkant mange uttalelser fra troverdige fagpersoner som mener at en del prisøkninger ikke kan forklares ut i fra konsekvenser som energipriser eller andre mekanismer knyttet til krigen i Ukraina.

For oss som ikke har detaljkunnskap om varehandel og markedsmekanismer blir det vanskelig å trekke troverdige slutninger, men vi har nok alle lurt på hvorfor den og den varen plutselig koster uforholdsmessig mye mer.

Nå leser vi at din og min undring ikke er tatt ut av intet.

Det er forstemmende, for det siste vi trenger er at noen skal profitere på en så krevende situasjon der både befolkning og vår felles sparekonto belastes mer enn vi vi er bekvemme med.

– Butikkene tar så høy pris som konkurransen tillater at de kan. Pristesten er et godt eksempel på strategisk prising, sier Ivar Gaasland, samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved BI til Nettavisen.

– Det overrasker meg ikke at bransjen utnytter situasjonen, sier han.

Dagligvarebransjen ser det helt sikkert annerledes, men det gjør absolutt ingenting om de blir minnet som sitt ansvar i denne spesielle situasjonen.

Det som blir interessant å se ut over høsten og vinteren er hvordan forbrukerne vil forholde seg til de løpske prisene, og vi blir ikke overrasket hvis vi alle sammen endrer handlemønsteret. Preferanser som norsk, kortreist og økologisk står seg neppe mot realismen i vanlige folks lommebok.

Vi måtte gni oss i øynene første gang vi så bilder av tyverilås på matvarer, men ingen må bli forundret hvis dette dukker opp i et dagligvarebutikk nær deg hvis prisgaloppen fortsetter.