Disse spisestedene har fått smilefjes i Lofoten

96 av 108 spisesteder har fått tommel opp fra Mattilsynet i løpet av det siste året.