I helga valgte vegmyndighetene å stenge fylkesveg 805 mellom Napp og Myrland uten forvarsel til noen av beboerne eller noen av oss andre som bruker vegen. At vegen blir stengt er sikkert en riktig avgjørelse, men måten vegen stenges på bidrar til å sette liv og helse i fare for beboerne på Myrland.

Folk som er på besøk på Myrland risikerer å bli innstengt. På den andre siden har beboere på Myrland flere ganger kjørt gjennom et rasfarlig fjell for å oppdage at veien er stengt. Dette medfører til at beboerne på Myrland må rygge tilbake gjennom det samme rasfarlige og ofte dårlig brøytede fjellet. Myrlendinger som handler på Leknes risikerer å ikke komme seg hjem. Familier risikerer å bli adskilt fordi informasjonen ikke kommer i forkant av stengningen.

Konsekvensene av stengingen er at flere personer ender opp med å ta seg gjennom fjellet av nødvendighet. Selvfølgelig kan det på ingen måte forsvares at mennesker setter sitt liv i fare ved å gå gjennom en rasfarlig veg som er stengt, men det kan forsvares at mennesker må ha tilgang til mat, medisiner og å sikre seg at de fortsatt har en jobb å gå til. I ytterste konsekvens ender folk med å spørre seg spørsmålet om hvor reell denne faren er når man ikke engang tar seg bryet med å varsle om stenginga av vegen. Dette er med på å undergrave vegmyndighetenes beslutningsmyndighet.

Selv var vi 5 personer som var invitert på middag til en bekjent på Myrland som skulle reise bort 2 dager etter. Heldigvis var vi så heldig at ankom bommen 30 minutter etter stenginga av vegen. Dersom vi hadde dratt en halvtime tidligere hadde vi vært så heldig å fått en herlig tillaget californsk tacomiddag, men problemet hadde sannsynligvis vært at hverken vi eller vår gjestfrie vert hadde vært i stand til å fø 5 ekstra personer i et hus han skulle reise bort fra. Hadde stengingen blitt vart i flere dager er dette noe som kunne ført til evakuering eller at man vi hadde tatt til føttene. Hadde vegvesenet eller Flakstad Kommune varslet stenginga hadde man unngått slike situasjoner. Jeg poengterer at jeg ha full tillit til at vurderingen som er gjort, men reagerer på at man i det som fremstår som en ganske forutsigbar værsituasjon ikke greier å varsle om stengingen noenlunde i forkant.

I skrivende, dagen etter, melder vegvesenet at vegen fortsatt er stengt pga. av uvær. Nå skal det sies at det er et fantastisk flott vær i Lofoten akkurat nå. Selv har jeg vært ute på en fire timers skitur i ypperlige føreforhold. Derfor vil jeg tro at grunnen til at man stenger vegen må være rasfaren. Til tross for at snømengdene minner om tilstander vi hadde for 50-60 år siden lever vi i 2019 med den teknologi og de muligheter dette gir. Flakstad Kommune har investert i lokasjonsbaserte ordninger for å spre informasjon i denne type tilfeller. Samtidig skulle man ikke tro at det krever hverken betydelige i ressurser eller teknologi for å kommunisere med 11 mennesker som til stadighet opplever at vegen deres blir stengt. Dette må være mulig å få til et samarbeid om mellom kommune og vegvesen.

Målet for både vegmyndighetene, Flakstad Kommune og innbyggerne på Myrland kan jo ikke bare være at vegvesenet går fri av sitt juridiske ansvar for at menneskeliv går tapt, men det må være å trygge livene til alle som benytter vegen helt uavhengig av hvem som har det jurdiske ansvaret. Å sende ut en sms til innbyggerne på Myrland i forkant av vegstenginger burde være uproblematisk - spesielt når været er så forutsigbart meldt som det var i helga.