(side3): Er økologisk mat bedre for verden enn industrielt jordbruk? Det er tema som er brennhett, og som det er sterke meninger om.

Nå har forskere sett på forskjellen i karbonavtrykk og hvor mye landareal som beslaglegges når man spiser et primært økologisk kosthold, opp mot dem som primært spiser fra mat fra konvensjonell matproduksjon.

Store forskjeller

Forskerne har tatt utgangspunkt i forholdene i Tyskland, og resultatene er krystallklare:

CO2-utslippet forbundet med matproduksjonen er nær sagt identisk - til tross for at de som spiser økologisk i mindre grad spiser kjøtt. Derimot er det en enorm forskjell på hvor mye landareal som beslaglegges.

For mens et tradisjonelt matinntak beslaglegger cirka 1900 kvadratmeter landareal, beslaglegger det økologiske 2750 kvadratmeter. Det er en forskjell på 44 prosent.

CO2-regnskapet er også betydelig verre

Og det er nettopp i arealbruket den virkelig store CO2-smellen kommer.

Forskerne understreker nemlig at de ikke har regnet på CO2-effekten av såkalt "land use change", altså effekten av at større områder må dyrkes opp for å kunne fø en befolkning med økologisk matproduksjon.

- Hvis du sammenligner to like produkter, der det ene er økologisk og det andre konvensjonelt produsert, så vil du sannsynligvis ikke finne noen stor forskjell på CO2-utslippet per produkt, sier avdelingsleder Audun Korsæth i Nibio, før han legger til:

- Men tar man hensyn til at det økologiske systemet krever vesentlig mer areal, og at det arealet må komme fra et sted - så vil det økologiske komme mye dårligere ut.

- For Norge er det slik at vi har enten myrjord eller skog som må konverteres. Skogen har et potensial for å være mottaker av CO2, en såkalt "carbon sink", så det å fjerne skogen er ingen fordel. Oppdyrking av myr er på sin side noe som bidrar til enorm frigjøring av karbon, så det er særdeles uheldig. Så i norsk kontekst er det slik at hvis man må dyrke opp mer areal, så vil det økologisk komme dårlig ut.

Økologisk mat gir enormt CO2-bidrag

Forskning tyder på at det å dyrke opp 1000 kvadratmeter myr, fører til utslipp av et sted mellom tre og fire tonn CO2 i året.

De nye tallene fra Tyskland, viser altså at økologisk jordbruk krever 850 kvadratmeter ekstra per person. Tas dette fra myr, blir dette rundt tre tonn ekstra CO2 i året.

Til sammenligning mener de tyske forskerne at CO2-avtrykket for matproduksjon til én person i utgangspunktet er rundt 1,25 tonn CO2 i året.