Norsk Motorsykkelunion har en landsomfattende aksjon hver vår som de kaller for «Se oss-aksjonen».

På grunn av klimatiske forhold så arrangeres dagen til ulike tider rundt om i landet.

Lørdag markerte Lofoten Mc-klubb «Se oss-aksjonen» i Leknes sentrum.

Rundt 30 motorsykler fra hele Lofoten var samlet rundt et banner med slagordet for kampanjen.

Det er John-Edvin Andersen og Jonny Madsen som har hatt ansvaret for «Se oss-aksjonen» til Lofoten Mc-klubb.

De mener denne aksjonen er viktig.

– Nå har det gått over et halvt år uten motorsykler på veiene og vi vil på denne måten gjøre bilistene oppmerksomme at nå er vi på veien, sier de to.

– Erfaringsmessig så viser det seg at bilistene trenger litt tid på å tilpasse seg at motorsyklene er tilbake, legger Jonny til.

De ber bilistene være enda mer oppmerksomme nå som tohjulingene er på veiene.

– Alle som ferdes på veiene har et ansvar for at alle skal kunne ferdes trygt. Vi ber bilistene om å bruke speilene godt og sjekke dødsoner når de skal svinge. Det å plassere seg rett i veibanen er også viktig, og det fokuserer vi motorsyklister mye på, slår de to motorsyklistene fast.

John-Edvin forteller at motorsyklistene er opptatt av sikkerheten.

– Vi skulle ønske at vi fikk lov til å bruke mer lys på syklene enn det som er tillatt i dag. Mer lys gjør at vi synes bedre og dermed blir det tryggere, slår han fast.

Tradisjonelt har mc-klær vært svarte, men nå produseres det klær i mer synlige farger.

– Det finnes mc-klær i skarpe farger og noen velger å anskaffe seg slike. Noen velger også å kjøre med refleksvest, men det fraskriver ikke de andre trafikantenes ansvar, slår de fast.

Nå gleder de seg til sesongen.

– Vi er tilbake og målet er at vi alle som ferdes på veiene gjør det vi kan for å unngå ulykker dennes sesongen, sier de to+.

Etter markeringen på Leknes kjørte mc-klubben en tur vestover.