Vestvågøy kommune får penger til en ny stilling som skal arbeide med ungdom

Ny stilling: Vestvågøy kommune har søkt om og fått tildelt penger til nytt prosjekt som ønsker å nå ungdom som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena. De har søkt om prosjektmidler til en stilling som skal lede prosjektet "En god ungdomstid skaper vi sammen".

Ny stilling: Vestvågøy kommune har søkt om og fått tildelt penger til nytt prosjekt som ønsker å nå ungdom som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena. De har søkt om prosjektmidler til en stilling som skal lede prosjektet "En god ungdomstid skaper vi sammen". Foto:

Vil nå ungdom som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena.

DEL

Vestvågøy kommune er en av fem kommuner som er tildelt midler til deltakelse i Nordland fylkeskommunes prosjekt «Kilder til livskvalitet». Nordland fylkeskommune fikk 2,43 millioner kroner i 2019 av Helsedirektoratet til «Program for folkehelsearbeid i kommunene».

Vestvågøy fikk tildelt 960 000 kroner til sitt prosjekt, og er den kommunen som fikk tildelt mest penger. I søknaden skriver kommunen at de søker prosjektmidler til en stilling som skal lede prosjektet «En god ungdomstid skaper vi sammen».

– Kommunen har selv flere ressurser som har som mål å legge til rette for en god ungdomstid. Blant andre miljøarbeider for ungdom på Qultura og Meieriet og SLT-koordinator. Eksempler på ressurser utenfor kommunen er Helsestasjon for ungdom og ungdomskontakt i politiet. Per i dag har vi ikke nok kapasitet til å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom disse ressursene eller legge til rette for en helhetlig og helsefremmende ungdomstid, skriver kommunen i søknaden.

Les også: Kom inn og bry deg!

Offentlige rom

Kommunens målgruppe for prosjektet er «Ungdom og unge voksne mellom 15–25 år som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena»

– Målgruppa for søknaden er interessant, og er i tillegg en målgruppe vi har liten kunnskap om. Kommunen er opptatt av å utforske hvordan ulike aktører i fellesskap kan skape møteplasser som fremmer god helse og der trygge voksne er tilgjengelige for målgruppen. Det legges vekt på å nå også de unge voksne, og det er en målsetting å få ungdomsarbeidet mer definert, tilgjengelig og helsefremmende, heter det i saksutredningen i fylkesrådet.

Les også: Ungene gikk av skaftet da slimkongen Daidalos kom på besøk

Møter ungdom

Kommunen skriver om Meieriet kultursenter som nytt offentlig rom i søknaden. Kultursenteret er åpent og tilgjengelig for alle, store deler av døgnet, og mange ungdom har tatt huset i bruk.

– Noen stemmer hevder det har vokst fram en ukultur på Meieriet med rus og gjengkriminalitet som fortrenger andre brukere av Meieriet. Andre mener at ungdom trenger akkurat en slik åpen og ikke voksenstyrt møteplass. Felles for disse ungdommene og unge voksne er at de i liten grad deltar i andre fritidsaktiviteter og at de tilbringer mye tid på Meieriet på kveldstid. Det at denne gruppa har gjort Meieriet til sin viktigste møteplass er en unik mulighet for oss som jobber mot ungdom til å treffe de der de er, med mål om å få ungdomsarbeidet i kommunen til å bli mer definert, tilgjengelig og helsefremmende, skriver kommunen.

Les også: Rykter om narkotika på Meieriet skremmer foreldre

Artikkeltags