Plussgrader høyt til fjells kombinert med kraftig vind svekker bindingene i snødekket. Det kan føre til naturlig utløste skred.

– Når vi varsler STOR snøskredfare og fare for naturlig utløste store skred, betyr det at skredutsatte veier og bebyggelse kan være utsatt. Når det er meldt uvær slik som nå, kan enkelte veier kan være stengt eller ha redusert framkommelighet på grunn av uvær og skredfare, melder NVE.

Espen Nordahl i Svolvær jobber for snøskredvarslingen/NVE. Han fraråder folk å ferdes i fjellet onsdag.

– Det er mye vær på gang nå, og når det kan gå naturlige skred er det enkleste å holde seg unna skredterreng hvor det er bratt. Det er vanskelig å gjøre vurderinger slik som forholdene er nå, men det er den enkleste oppfordringen, sier han.

Nordahl mener vi potensielt kan se store, naturlige utløste skred onsdag.

– Hvis man absolutt må ut på tur bør man holde seg på flatt terreng, men med store naturlige utløste skred kan det gå ut over plasser hvor det er flatere også. Man bør være veldig bevisst på hvor man beveger seg i morgen. Etter onsdagen blir det kaldere igjen, og da vil det stabilisere seg. Jeg oppfordrer turfolk til å følge med på varsom.no, konkluderer han.

LES OGSÅ: Espen flyttet til Lofoten for å varsle turgåere om snøskredfare: – Dette er siste stoppested