"Men man kan ikke forhåndsbestille en dispensasjon"

Er arealplanen et verktøy for vekst, eller en begrensning?