Hansen, og styremedlemmene Raymond Krogh, Truls Steinar Hansen og Jan Ove Hansen peker på at veien kun er sommervei som gir et minimum av utgifter til vedlikehold.

- Antakelig fire år siden sist det ble kjørt grus på veien. Veien er kun 929 m lang, skriver grendelaget.

Styremedlemmene mener følgende årsaker bør legges til grunn for at veien fortsatt skal være kommunal:

• Et stort antall busser fra turistskipene kjører opp på Varen med turister for å se Unstad, et veldig spesielt sted. Turistene og turisttransporten gir inntekter for Vestvågøy kommune.

• Stor utfart til fjelltoppene rundt Varen, bl.a. Saupstadtinden, Skrådalstinden, Horgtinden og Nonstinden, da kjører turfolkene opp på Varen og går derfra. Det er stor utfart herfra. Dette bør ha betydning i et folkehelseperspektiv, som igjen også har noe å bety for økonomien i kommunen

• Lofothau AS er en stor bedrift innen produksjon av tørkede torskehoder. De har sine produksjonslokaler, og en stor del av hengekapasiteten på Mærvoll. De hadde en omsetning på nærmere 12 millioner kroner i 2020. Der er 6 helårige arbeidsplasser, samt minimum 16 sesongarbeidere, firmaet er også lærlingebedrift innen transportfaget. Firmaet har et stort nettverk av hauhjeller oppe på Varen, der mer enn en tredjedel av hauvolumet blir hengt, det er ganske mye når bedriften årlig produserer nærmere 2000 tonn råhau. Bedriften genererer ikke så rent lite i inntekter til Vestvågøy kommune. Dersom denne veien ikke blir kjørbar, vil det bety et stort tilbakeslag i produksjonsvolum, og ikke minst i inntekter. Det vil også bli et stort inntektstap for kommunen.

• Telenor bruker også veien opp til varen for å kunne gjøre vedlikehold på sin antennemast. Der er antenner både for telefon, nødnett og TV.

Ber kommunen om å sikre seg rettigheter i disse kutt-veiene: Se liste

Frykter at dette blir konsekvensen

Vil kvitte seg med ansvaret for 33 kommunale veier: Se lista her