Nord-Norsk Metallsøkerklubb var i Lofoten sist helg. To perler og en mynt ble fangsten.

-Vi fant ei glassperle fra vikingtida på Hag, og på Holdøy fant vi ei perle i bronse og en mynt som trolig er innleveringspliktig, forteller formann i klubben Tor Ketil Krokmyrdal.

Sammen med 21 andre metallsøkerentusiaster var de på vestsiden av Fjøskrysset på Leknes, på Hag utenfor Leknes og på Holdøy og lette, men Krokmyrdal anser funnene som små.

Han forteller at alle funn som er registreringspliktige blir registrert og innrapportert til fylkesarkeologen. GPS-posisjonen til funnstedet blir også registrert.

-Alt som er eldre enn 1537 er statens eiendom, understreker Krokmyrdal.

I tillegg er det egne regler for mynter og samiske funn.

Tor Ketil Krokmyrdal kan fortelle om tre årlige fellesturer for foreningen, men årets vårtur ble noe sen som følge av at vinteren satt lenge i. Noe som igjen gjorde det vanskelig å lete når de først kom seg på tur. Dette på grunn av gressvekst og hekkende fugler.

Krokmyrdal sier til Lofotposten at foreningen følger alt av regelverk i forhold til hvor det kan letes og hvem som må spørres.

Hos arkeolog Stine Grøvdal Melsæther i Nordland Fylkeskommunes fornminneavdeling får Lofotposten vite at grunneier alltid skal spørres, og at det er svært strenge regler hvis noen skal inn i et område med registrerte fornminner. Det er i all hovedsak strengt forbudt.

Da foreningen var i Fjøskrysset kunne medlemmene lete på vestsiden av Sjøveien, da det på østsiden er registrerte fornminner. Grunneier Aksel Helge Leknes sier til Lofotposten at foreningen innhentet tillatelse hos han før de begynte å søke.