Gå til sidens hovedinnhold

De to siktete har politiske verv

Artikkelen er over 6 år gammel

Politiadvokat Mona Madsen i Midtre Hålogaland politidistrikt vil ikke si noe om det er kommet innrømmelser fram under avhørerne om underslagssaken i Vågan kommune. To personer har nå status som siktede i saken.

Onsdag ble det kjent at kontrollutvalget i Vågan anbefaler at kommunen å anmelde to personer etter mistanke om underslag om manipulering av regnskap for 2014 og 2015. Det dreier seg om en sum på mellom 300.000 - 400.000 kroner.


– Jeg vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt. Vi har avhørt to personer, og tatt ut siktelse mot disse for underslag. Vi har nå bedt om mer dokumentasjon fra den fornærmete parten i saken. Når vi har denne dokumentasjonen vil vi avgjøre hvordan vi skal gå videre, sier Madsen.

Begge har politiske verv

Det er etter hvert klart at det i forbindelse med mistankene om underslag, er snakk om to personer som både er ansatte i kommunen og har tillitsverv i politiske partier. Den ene i Arbeiderpartiet den andre i Høyre, og begge har for øvrig styreverv i kraft av sine politiske posisjoner.
Dette framgår også av uttalelsen fra ordfører Eivind Holst på onsdag:
«Vågan kommune ivaretar to forhold til de angjeldende personer. Det ene forhold er som ansatte i Vågan kommune og det andre er som tillitsvalgte politikere. Ordfører og rådmann ivaretar dette i den videre prosessen.»

Partiene vurderer

Leder for Vågan Høyre, Børge Larsen sier at lokalpartiet skal ha et styremøte.
– Før styremøtet har behandlet saken, vil jeg ikke si noe. Det er viktig å opptre korrekt overfor alle parter. Men det er en trist sak, sier han.
Vågan Arbeiderpartis ordførerkandidat, Hugo Bjørnstad sier dette:
– Når en slik situasjon oppstår, er det en tragedie fra A til Å for dem det gjelder. Det er ingen hemmelighet at underslagssaken også preger partipolitikken i kommunen. Når det gjelder mistanken om underslag og øvrige forhold er dette en sak for politiet og rådmannen. Økonomisk underslag og mislighold er straffbart, men det er også et brudd på alt av tillit som er vist de det gjelder.
Hva vil dere gjøre?
– Jeg må innrømme at vi er rådville om hvordan vi skal håndtere denne saken. Vi har bedt om eksterne råd bistand, og vi er opptatt av å handle korrekt, sier Bjørnstad.

En personalsak

Torsdag sa ordfører Eivind Holst (H) dette om saken:
– Vi må foreløpig be pressen forholde seg til politiet. Det er vanskelig for oss å si noe om saken siden det gjelder to ansatte, og det derfor er snakk om en personalsak unntatt fra offentlighet.
Holst minner også om at det er slik at personer er å anse som uskyldige inntil de er dømt.
Hva har kommune gjort i forhold til de to, er de suspenderte fra jobbene sine?
– De er ikke på arbeidsstedet. På rådhuset er det gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta de to det gjelder, og også de øvrige ansatte.
Har kommunen anmeldt de to til politiet?
– Vågan kommune vil nå innlevere en anmeldelse basert på vedtaket i Kontrollutvalget og alvorlighetsgraden denne saken har. Det er snakk om forhold som rammes av straffeloven, sier Holst.

Kommentarer til denne saken