Vil undersøke vannet etter algeoppblomstring

En beboer på Eidet i Kabelvåg er bekymret for forurensning etter mye alger i området.