Tildelt storprosjekt: LoVe-bedrifter blir Norges teknologiske spydspiss mot global marin forsøpling

Bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster (MRC) får nå nasjonal status som såkalt Arena-klynge. Det betyr tre års finansiering av utviklingen av konkrete løsninger for å rydde søppel opp av havet.