Vil la Fylkesmannen avgjøre skjebnen for Pål Krugers vindmølle

Rådmannen foreslår å sende naboklagene på Pål Krugers vindmølle på Halsan i Stamsund til Fylkesmannen i Nordland for en endelig avgjørelse.