– Det var et enstemmig styrevedtak, forteller forbundsleder Dagfinn S. Hatløy.

– Vi mener at man nå har nok kunnskap til å ta dette standpunktet. Tiden er inne for å ta et valg. Vi i Naturviterne har et hjerte for bærekraft, det er vår visjon, sier han.

Hatløy er denne uka i Lofoten sammen med lederne i de tilsvarende nordiske fagforbundene. I Norge har fagforbundet Naturviterne stilt seg bak «Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja». Leder i Folkeaksjonen, Odd Arne Sandberg, synes det er fint at fagforbundet vil være deres støttespiller.

– Det betyr mye for oss å få slik støtte. Vi har i mange år blitt anklaget for å mene og synse, det er bra for oss å ha Naturviterne i ryggen. Dette er en tillitserklæring. Forhåpentligvis kan vi slå hardere i bordet nå. Vi kjemper en kunnskapskamp og det vil være fint å få hjelp hos naturvitere, sier han.

Lofoten unikt

Fagforbundet Naturviterne har 7000 medlemmer i Norge. Disse er fordelt på flere sektorer og fagområder som jobber med natur eller klima på en eller annen måte.

– Lofoten er unikt og sårbart når det kommer til oljeboring. Derfor vil vi ha varig vern av LoVeSe. Vi mener det finnes mange andre ting man bør bygge opp om her, som reiseliv og fiskeri, sier Hatløy.

Sandberg er enig.

– Fisket i Lofoten er kanskje en av de beste måtene å hente mat på. Det ville blitt et paradoks om det skulle forsvinner på grunn av oljeboring, sier han.

Foreløpig vern

Regjeringen har gått inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja i fireårsperioden. I Jeløya-plattformen presentert i januar i år står dette:

Regjeringen vil:

  • Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.