Etter 18 års kamp kan Lofoten mot Sellafield feire seieren

Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield sier 18 års arbeid nå er kronet med suksess, og kan avsluttes.

Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield sier 18 års arbeid nå er kronet med suksess, og kan avsluttes. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Lofoten mot Sellafield jubler over at det farlige Thorp-anlegget er stengt ned, og Magnox-anlegget stenger i løpet av dette året. Det 18 år lange arbeidet mot Sellafield skal i vår avsluttes, etter planen i Lofoten.

DEL

Per-Kaare Holdal sier til Lofotposten at den største og første seieren var da man i samarbeid med Bellona, det britiske departementet, den britiske ambassade i Oslo, Nuclear Decommissioning Authority (eierne av Sellafield) og Sellafield Ltd. (driverne), fikk stengt utslippene direkte til havet i 2004.

Helt fram til da hadde atom-isotoper blitt sluppet ut i Irskesjøen, som igjen ble ført med Golfstrømmen langs norskekysten helt opp til Troms, og mot Island og Grønland.

Gladmelding

– Vi har kontinuerlig siden 2004 jobbet med å få stengt farlige anlegg ved Sellafield som HAL-tankanlegget, Thorp og Magnox.

– Det har vært to årlige møter med det britiske departementet, den britiske ambassade i Oslo, Nuclear Decommissioning Authority (eierne av Sellafield) og Sellafield Ltd. (driverne). Møtene har vært i London, Oslo, Lofoten, Brussel, Reykjavik og i Sellafield.

– Og i siste møte i Oslo i september i fjor fikk vi beskjeden fra britene at de stenger ned rensingen av brukt atomavfall ved Thorp-anlegget (Thermal Oxide Reprocessing Plant), noe som faktisk skjedde i november i fjor.

Tankanlegg

– Fra før av har vi fått beskjed om at trusselen som den flytende høyradioaktive væsken ved B215-anlegget utgjorde, var fjernet.

– HAL-tankanlegget med høyradioaktiv væske har tidligere vært en stor trussel med eksplosjonsfare, med mulighet for radioaktive nedfall over norske og nordiske hav- og landområder. Det var virkelig en lettelse å få rapporten om at denne trusselen nå er under kontroll, og på et sikkert nivå, sier Holdal.

Det som bekymret oss var at det ikke bare vil være havstrømmene som ville føre radioaktiv forurensning til Norge ved en eventuell ulykke, men også spredning via luftstrømmene.

– En slik hendelse kunne bli en større katastrofe enn Tsjernobyl-ulykken i Ukraina var for Norge.

Magnox

Magnox ble bygd allerede i 1964 for å gjenvinne brukt atombrensel fra Magnox-reaktorene.

Anlegget bruker Purex-metoden «plutonium uran-ekstraksjon» for å gjenvinne brukt atombrensel.

Purex-prosessen produserte uran, plutonium og fisjonsprodukter. Dette skulle være historie fra år 2020, men britene er i forkant og vil allerede i år stenge ned dette anlegget, sier en glad Holdal.

Thorp stengt

Rensingen av brukt atombrensel ved THORP i Sellafield førte til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Dette avfallet utgjorde et meget stort forurensningspotensial, og større utslipp kunne få alvorlige konsekvenser også for Norge. Lekkasjen i 2005 og flere tidligere hendelser viste at sikkerheten ved THORP-anlegget ikke var god nok.

Det farlige THORP-anlegget stenges ned, noe som vekker glede hos Lofoten mot Sellafield.

Det farlige THORP-anlegget stenges ned, noe som vekker glede hos Lofoten mot Sellafield. Foto:

– Vi krevde allerede i 2007 at THORP burde stenges for godt. Norge lå svært utsatt til dersom det kom et større utslipp av radioaktive stoffer fra THORP. Denne virksomheten ble stengt ned i november i fjor.

Sluttstrek i april

– Politikere og fiskerinæringen har støttet oss i dette lange arbeidet. Kampen mot de radioaktive utslippene til havet og atomtrusselen i Sellafield nærmer seg derfor det endelige målet.

– Det er 18 år siden arbeidet startet. Når målet vårt er nådd er det på tide å få en verdig avslutning av Sellafield-innsatsen vår sammen med Bellona, det britiske departementet, den britiske ambassade i Oslo, Nuclear Decommissioning Authority (eierne av Sellafield), og Sellafield Ltd. (driverne).

– Vårt mål er derfor en offisiell felles avslutning av jobben i løpet av første halvår i 2019, da helst i Lofoten.

– Alle parter jobber nå med dokumentasjon av arbeidet og dialogen gjennom disse 18 årene, slik at andre også kan skaffe seg innsikt og lære av den prosessen som har pågått mellom Norge og Storbritannia, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield til Lofotposten ved inngangen til det nye året 2019.

Artikkeltags