Leknes: Clean Up («Gjør rent») Lofoten i regi av Lofoten Avfallsselskap og Lofotrådet har et klart mål: I løpet av fem år skal det være minimalt med såkalt «herreløst avfall» langs strendene, veiene og i naturen.

Nå har Fylkesmannen tent på initiativet fra Lofotrådet. Lofoten får en million kroner til å gjøre innbyggerne mer miljøbevisste, kartlegge områder med forsøpling og rydde fra Fiskebøl til Røst.

– Dette er en god nyhet. Lofoten er den første regionen i Nordland som får penger til et så omfattende avfallsprosjekt. En av grunnene er nok Lofotens reiselivsposisjon, mener leder i Lofotrådet, Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad.

De senere årene har engasjementet for nærmiljøet økt. Strandryddeaksjonen og Rusken mobiliserer over 600 lofotinger. I år er det hentet over 30 tonn avfall gjennom disse to aksjonene. 83 kilometer av strandsonen er ryddet gjennom 66 organiserte ryddeaksjoner utført av frivillige.

– Det er veldig bra oppslutning om aksjonene. Men det gjenstår fortsatt mye når det gjelder holdninger. Vi finner jevnlig forsøpling på rasteplasser og utkjøringer. Forsøpling betyr en merkostnad for samfunnet, og gjør uteområder i Lofoten mindre trivelig. Vårt ambisiøse mål er å få lofotingene til sende all søppel til avfallsplassene, og ikke ut gjennom bilvindu eller dumpe langs veikanten, i havet og naturen. Skal vi få bukt med dette må vi nå ut til hver enkelt lofoting. Det håper vi langt på vei å klare de neste fem årene, sier prosjektleder for Clean Up Lofoten, Monica Kleffelgård Hartviksen, i Lofoten Avfallsselskap.

Hun trekker fram holdningsskapende arbeid som en viktig start. Informasjonen skal prosjektet blant annet få ut via samarbeidspartnerne Destination Lofoten, Norges Fiskarlag, LofotenMat og bøndenes og fiskernes organisasjoner. LAS har også alliert seg med kjøreskoler og bilforhandlere som skal bidra til å spre miljøvennlige holdninger blant bilister. Kleffelgård Hartviksen besøker selv skoler jevnlig for å spre miljøbudskapet. For å nå næringslivet samarbeider LAS med Promo Norge i Svolvær, som til daglig bistår næringslivet når det gjelder kommunikasjon. Jan Ivar Rødli skal bistå LAS i arbeidet.

– Forsøpling forklarer blant annet med for få containere på avfallsplasser, og at de for lite tilgjengelig langs E 10?

– Dette er noe vi må se på når vi skal vurdere tiltak, sier daglig leder i LAS, Einar Solvang.

LAS har samlet inn grundig dokumentasjon på omfanget av ulike avfallstyper som er ryddet de senere årene, og hvilke områder som har mest søppel. Isopor og plast er blant de dominerende.

– Plast brytes ikke ned, men blir bare mindre og blander seg inn i næringskjeden til fisk og fugl. Å få bukt med søppel handler også om Lofotens profilering som matvareregion. Et rent miljø er en del av merkevaren, sier Solvang.