Fiskere inn i kampen mot marint søppel

Prosjektledelse: Kris Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch i SALT Lofoten starter nå et to-årig prosjekt for å bygge opp et mottaksapparat for marint søppel på landsplan som fiskerne gratis får levere til mottak. Norge og 14 medlemsland i Oslo-Paris-konvensjonen om vern av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren (OSPAR), står bak. Foto: Knut Johansen

Prosjektledelse: Kris Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch i SALT Lofoten starter nå et to-årig prosjekt for å bygge opp et mottaksapparat for marint søppel på landsplan som fiskerne gratis får levere til mottak. Norge og 14 medlemsland i Oslo-Paris-konvensjonen om vern av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren (OSPAR), står bak. Foto: Knut Johansen

Artikkelen er over 5 år gammel

SALT Lofoten skal lede prosjektet som skal rydde havområdene i Norge for marint søppel, og det skal skje gjennom en felles innsats med fiskeriaktørene.

DEL

Marin forsøpling truer det marine miljøet og skader dyrelivet i havet. Nå skal norske fiskere hjelpe til med å samle inn dette avfallet.

SALT Lofoten

Miljødirektoratet har nå gitt SALT Lofoten AS oppdraget med å lede et toårig prøveprosjekt kalt «Fishing For Litter».

To øvrige anbydere leverte også tilbud på jobben.

– Vi er glade for at vi vant dette anbudet, sier Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen i SALT Lofoten.

Nå starter de et to-årig arbeid med prosjektledels. Målet er at fiskere starter å levere marint avfall allerede våren 2016.

Les også: Kystvakta hentet store mengder søppel

– Hele infrastrukturen skal bygges opp rundt dette å samle inn og levere og gjenvinne avfall fra marint miljø, sier de to.

Etter at de fikk anbudet, har både rederier, fiskeskippere, og potensielle leverandører av teknologi, utstyr og tjenester på marin søppelhåndtering meldt seg for SALT Lofoten.

Salt Lofoten har satt seg som mål at alt avfall som kan gjenvinnes innenfor dagens ordninger i Norge, skal gjenvinnes.

Les også: - Nord-Norge har et enormt potensial for både bedre samfunn og en smartere økonomi som ikke ødelegger denne fantastiske naturen, sier kronprinsesse Mette Marit.

To andre prosjekter

SALT Lofoten har også vunnet to andre anbud på søppelhåndtering marint.

Det første prosjektet innebærer å lage metoder for registrering av strandsøppel, slik at materialet også kan brukes av forskere i ettertid.

Det andre prosjektet er et samarbeid med fiskerifagskolen på Gravdal og Vest-Lofoten videregående skole. Her skal det lages et undervisningsopplegg som skal lære unge fiskere og sjøfolk å lære om marint søppel, og håndtere slikt søppel.

– Vi gleder oss til alle tre prosjektene, sier Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch i SALT Lofoten.

Les også: - Denne selen fikk en forferdelig død

Miljødirektoratet

Ordningen innebærer at fiskebåter som deltar, blir utstyrte med store, robuste sekker som de samler avfallet i. Dette er avfall som blir tatt opp med trål eller annen fiskeredskap under normalt fiske. Sekkene blir deretter levert kostnadsfritt i havner som deltar i ordningen. Der blir avfallet sortert, registrert og håndtert på forsvarlig måte, forklarer miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Begrenset

Oppstarten blir 2. januar i 2016, og de to første årene blir dette et prøveprosjekt med et begrenset budsjett.

I første omgang er det planlagt mottaksopplegg i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy.

Antall fartøyer som får anledning til å delta i prøveperioden, kan også bli begrenset.

Det viktige er å vinne erfaring med hvordan prosjektet best kan organiseres og hvilke mengder og typer avfall som samles inn, opplyser Hambro.

Blir ikke fanget opp

Det er vurdert at rundt 15 prosent av marint avfall driver i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet. De resterende 70 prosent havner på havbunnen.

Fiskeridirektoratets årlige oppryddingstokt etter tapte fiskeredskaper forlatt av fiskerne, er eneste rydding som skjer i Norge i dag. Ingen andre organiserte tiltak finnes som er rettet mot den delen av avfallet som befinner seg i sjøen eller ligger på havbunnen.

SALT Lofoten og Nofir

– «Fishing For Litter» vil hjelpe til her. Vi har valgt SALT Lofoten AS til å lede dette prosjektet for oss.

– Med seg på laget har de Nofir AS (Norsk Fiskeriretur), som vil ta imot og materialgjenvinne den delen av avfallet som består av fiskerirelatert marint avfall, opplyser dir. Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Les også: Har ryddet 64 tonn strandsøppel i Lofoten siden 2011

Artikkeltags