World Wide Fund for Nature (WWF) har lagt sin internasjonale årskonferanse for 2015 til Svolvær. Konferansen åpner 5. mai. og er lagt til Thon-hotellet.
Ifølge generalsekretær i WWF – Verdens Naturfond i Norge, Nina Jensen, er det ventet mellom 150 og 200 representanter fra WWFs landorganisasjoner over hele verden til årskonferansen.
– Valget av sted for å avholde konferansen var veldig enkelt. Vi vil ta deltakerne til et av de mest spektakulære stedene i verden, som Lofoten er. Her er fantastiske naturressurser, kilden til 70 prosent av fisken i Norskehavet og Barentshavet. Vi vil vise deltakerne noe av det beste Norge kan vise verden. Det er Lofoten, sier Nina Jensen.
Åpning
Lofoten får også kongelig besøk til konferansen. Kronprinsesse Mette Marit skal være til stede under åpningen av konferansen. Det får Lofotposten bekreftet fra assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet.
– Vi er veldig fornøyd med at kronprinsessen vil delta under åpningen, sier Jensen.
WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. Organisasjonen har ifølge statuttene som mål å bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann. Samt å arbeide for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og det nasjonale lovverket.


Olje
WWF-Verdens Naturfond i Norge er i likhet med øvrige miljøorganisasjoner mot oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.
– Debatten ligger i dvale etter at regjeringen fredet området ut denne regjeringsperioden. Vi ønsker å løfte fram de mange andre mulighetene som finnes her uten å åpne for olje. Fornybare næringer, som fisk og energi, reiseliv, har store muligheter. Det skal vi fortsette å løfte fram, sier Jensen.
I øyeblikket er organisasjonen engasjert mot å utvide olje- og gassvirksomheten til Arktis. Andre sentrale saker å trekke det statlige pensjonsfondet (Oljefondet) ut av kullindustrien.

Kronprinsparet besøkte Lofoten sommeren 2014:

Fargerik gråværsdag med kronprinsparet