Gå til sidens hovedinnhold

Milliardene drysses over Nordland, men debatten om de store og viktige spørsmålene for Lofoten er det få aktører som tar

Lofoten på lørdag:

E10 i Lofoten strekker seg fra Raftsundet til Å gjennom et spektakulært og variert landskap. Det er også mye dårlig og skrøpelig vei å få med seg.

I Lofoten var det i fjor vinter stor stemning. Kommuner og næringsliv fant sammen i en historisk enighet om samferdsel. Ny, stor flyplass og ny vei med 43 minutters kjøretid mellom Leknes og Svolvær i en pakke. Et kinderegg med noe for alle - både i øst og vest. Det er også nå kravet fra Lofotens ordførere og næringsliv til Oslo.

I sør kan det bli vanskeligere. Om kort tid legger samferdselsminister Knut-Arild Hareide frem en ny Nasjonal Transportplan. Han har varslet i lang tid at det blir skuffelser og langt strammere prioritering.

I 2015 foreslo vegvesenet en ny trasé for E10 på Vestvågøy. Regjeringen la den bort og valgte i hovedsak utbedringer på dagens vei mellom Fiskebøl og Napp. Lenger vestover ble det satt av penger til rassikring.

Nasjonal Transportplan deles i to perioder. Lofoten var nevnt i siste periode sist - i den usikre og mer langsiktige «ønskeliste»-delen. Det er fort gjort å glemme at E10 i Lofoten aldri var på sikker plass.

Vegvesenet har bare har spilt inn rassikring mellom Å og Napp innen 2027 - første del av den nye planen. Resten av veien fra Fiskebøl og til Nappstraumen er skjøvet lenger ut tid i påvente av avklaringer om flyplass. Alt er i spill når NTP revideres, sa stortingspolitiker Jonny Finstad nylig.

Hålogalandsveien er svært viktig for mange i landsdelen - -også for Lofoten. Det er svært bra at det nå er klart at regjeringen prioriterer veien i NTP frem til 2027 med fem milliarder kroner. Prosjektet vil få stor betydning for næringsliv og innbyggere også hos oss. Det er bra at det nå får en avklaring etter mange år, flere lovnader og mye debatt.

Hålogalandsveien er foran veipakke Lofoten i køen. Når den har tatt tid, vil det få følger. For Lofoten er det kanskje mulig å se for seg at det i tillegg dukker opp rassikring på E10 når NTP legges frem - men særlig håp om mer er det trolig ikke grunn til å ha.

Erna Solbergs mindretallsregjering må uansett skaffe flertall i Stortinget for NTP. Derfor legger Lofotrådet og næringslivet opp til møter og lobby. Mer til E10 og planleggingsmidler for flyplass er på ønskelista. Et håp er kanskje hos opposisjonspartiene for å bli med i første periode.

Det spørs om det er realistisk. Regionen er ikke alene om å jakte på penger. I Nordland har regjeringa de siste dagene lovet rundt 10 milliarder til store løft på E6 i Sørfold. sikret ny flyplass i Bodø i NTP for tre milliarder og bladd opp 1,8 milliarder til flyplass i Mo i Rana.

Hvis en skal tro på formaningene om moderasjon fra Hareide er det liten grunn til å vente mye igjen på kontoen nordpå - etter at regjeringspartiene har satt inn støtet foran valgkampen.

Disse flyplassene skal ha rutenett og vekst. En ny flyplass i Bodø skal også klare seg, med storflyplass på Helgeland. Paradokset er at mens flyplass med ny E10 på Leknes er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er verken Bodø eller Rana det. Men de er foran i køen.

En ny flyplass i Lofoten må også forholde seg til at Hålogalandsveien korter ned veien til Evenes betydelig og til at covid-19 fører til langt færre arbeidsreiser på lang sikt. Før Lofoten er i posisjon kan forutsetningene være endret. Debatten om 2000 meter rullebane tett på natur, by og bolighus har foreløpig vært liten, men vil måtte komme. El-fly kan også revitalisere kortbanenettet og snu bildet.

Lofoten har vekst i folketallet og er en stor reiselivs-motor. Argumentet er at en må belønne de som lykkes i nord. Samtidig viser det at Lofoten greier seg bra - med en sterk merkevare. Senterpartiets seiersrunde har gitt mer fokus på distriktene. Men det er ikke sikkert Lofoten er et sted en mener trenger drahjelp. Eller har nok støttespillere.

NTP revideres i et valgår der kjøttvekta rår. Høyre har skiftet ut hele mannskapet i Nord-Norge. Det er betegnende når Erna Solberg overfor Aftenposten forklarer vrakingen av Jonny Finstad og Margunn Ebbesen med at de er fra områder der Høyre knapt fikk stemmer. Det er fort å glemme at Lofoten ikke er så folkerikt, selv om Vågan og Vestvågøy vokste mer enn Bodø og Tormsø i prosent.

Fra Lofoten er det kun Mona Fagerås (SV) som kan få plass på Stortinget. Frp har Dagfinn Olsen fra Lødingen på topp. Heller ikke Ap eller Sp har folk fra våre kanter på sine lister. Narvik, Bodø og Helgeland er bedre stilt, enten det blir Erna eller Jonas.

Den offentlige debatten om de store sakene i Lofoten er ganske fraværende. Det er for få aktører som evner eller orker å løfte regionale spørsmål med tyngde - både nasjonalt og på fylkesnivå. Tidvis virker det som entuasiasmen for storflyplass heller ikke er til stede i særlig stor grad alltid.

Lofoten er likevel enige om samferdsel. Men utgangspunktet er ulikt. Vestvågøy snakker mye om flyplassen. Vågan ser størst monn i veien. Når Hålogalandsveien er klar vil den få mest å si for Vågan først - det vil knytte Lofotens nest største kommune enda tettere på Harstad og Narvik før man kanskje får til en større innkorting i Lofoten.

Nytt hotell fra Thon i Svolvær åpner i sommer, uansett om det kan bli storflyplass på Leknes eller ikke. For hotelldirektør Erik Taraldsen er Evenes og Hålogalandsveien viktig, var beskjeden da Høyre besøkte byggeplassen. Drøyt halvannen times kjøretid fra Svolvær til Evenes vil svekke storflyplass på Leknes, effektene vil vi se når veien står klar.

Det er viktig at Hålogalandsveien nå sikres - også for å rykke vei-utbedringer i Lofoten nærmere i køen. Havneprosjekter på Værøy, Røst og Ballstad er også på ønskelista lokalt. Får Lofoten rassikring på E10 vestover med i NTP i første del er det et viktig grep. For de med høyere forventninger kan våren bli tung.

Spørsmålet om man har gapt for høyt med å låse flyplass og vei sammen vil reise seg. Hvis mål om storflyplass fører til at alle tiltak på E10 mellom Fiskebøl og Napp blir skjøvet mer ut i tid og forsinket er det uheldig.

Da kommunestyret i Vågan diskuterte innspill til Nordland fylkes regionale samferdselsplan ga kommunedirektør Tommy Stensvik uttrykk for at tross mange planer blir det lite man får i praksis.

Våren bør føre til mer debatt om samferdsel. Da må også flere stemmer melde seg på. I alle tilfelle er E10 lang nok i mange år til for å reflektere lenge bak rattet over akkurat hvorfor Lofoten sliter litt med å nå opp i store spørsmål.

Kommentarer til denne saken