Tall fra Norges sjømatråd viser at norsk sjømateksport gikk på en skikkelig smell i november. I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 11 prosent, eller 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med november i fjor.

Betydelig fall i etterspørselen

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1 milliard kroner, eller en prosent, målt mot samme periode i fjor.

– Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø i en pressemelding.

– Fjorårets november var svært sterk, og det må man også ta hensyn til, siden årets novembertall sammenlignes nettopp med den måneden. Samtidig hadde verdifallet vært større om ikke den norske kronen hadde vært så svak. Det store julesalget må i år dekkes av detaljhandelen, men det vil ikke være nok til å veie opp for bortfallet av etterspørselen fra restaurantene. Et resultat av dette er en betydelig redusert pris for de fleste av sjømatproduktene, sier Tom-Jørgen Gangsø.

. Det store lyspunktet er makrell. Sammen med sild er makrell et produkt som hovedsakelig selges i dagligvarehandelen, har lang holdbarhet og er billigere enn mange andre produkter. Under koronakrisen har det vært økt etterspørsel etter sild og makrell, og vi ser at eksportverdien for disse artene allerede har passert fjoråret, sier Tom-Jørgen Gangsø

Prisras på laksen

Det ble eksportert 108 000 tonn laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner i november. Volumet økte med 1 prosent. Verdien falt 991 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks i november. I november var eksportprisen for laks 47,97 kroner per kilo, noe som var 19 prosent lavere enn i samme måned i fjor.