Skipsverkstedet hadde i fjor en inntekt på 68,2 millioner kroner, mot 70 millioner i 2018. En reduksjon i kostnadene på vel tre millioner kroner sørget imidlertid for et overskudd før skatt på 3,3 millioner kroner, mot tre millioner året før.

Ballstad Slip har økt egenkapitalen fra 2018 fra 8,5 til 8,9 millioner kroner, mens gjelda har økt noe mindre. Selskapet betalte 2,1 millioner kroner i utbytte i 2019.

Lokale eiere

Ballstad Slip AS og Godthåp AS er søsterselskap, og datterselskap i Ballstad Holding AS. Godthåp AS er et eiendomsselskap som leier ut fast eiendom, flytekaier og annet utstyr til Ballstad Slip. I fjor var inntekten 4,6 millioner kroner, og resultatet et overskudd før skatt på 2,6 millioner kroner.

Virksomheten ble omorganisert i fjor, og holdingselskapet etablert 30. april. Ballstad Holding AS satt igjen med 4,1 millioner kroner i overskudd før skatt fra driften av de to datterselskapene.

Holdingselskapet eies av Jawa AS, Roli Invest AS (like store eierdeler), Fredriksens Holding AS, Ballstad Invest AS og Ballstad Slip Holding AS. Aksjonærene har alle tilknytning til verksteddriften. Jawa AS er familieselskapet til tidligere leder ved verkstedet, Jan Harald Wangsvik.