(NTB): I takt med at stadig flere voksne nordmenn nå er fullvaksinert, minsker også risikoen for at mange blir alvorlig syke med covid-19. Kommunene har fått beskjed om å være forberedt på at det snarlig kan bli overgang til en normal hverdag med økt beredskap.

Regjeringen har derfor bestemt at en nedjustert koronastrategi skal tre i kraft fra mandag. Det betyr at kravene til kommunene endres i den såkalte tisk-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Endringene i smittevernstrategien og om vi nå står overfor den siste gjenåpningen av samfunnet etter nedstengingen for halvannet år siden, blir trolig tema når regjeringen holder pressekonferanse fredag ettermiddag. Det er ikke gitt informasjon, utover at pressekonferansen gjelder koronasituasjonen, om hva regjeringen har å meddele. Du kan følge pressekonferansen direkte på Lofotposten.no.

Statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H), næringsminister Guri Melby (V) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), samt helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet, deltar.

Selvtesting

Det skal fortsatt være lav terskel for test ved symptomer, og det legges opp til økt bruk av selvtesting blant annet i skolene. I osloskolen får for eksempel elevene med seg test-kit hjem slik at foreldrene kan hjelpe de yngste barna med testing to ganger i uka.

– Skoler vil fortsatt kunne bruke en kort periode av målrettet, midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd, men slik testing vil være frivillig, ifølge Folkehelseinstituttet.

Regimet for smittesporing endres også. Kommunene skal konsentrere smittesporing til husstandsmedlemmer og andre personer som er tilvarende nære kontakter. Hensikten er å gjøre smittesporing mer målrettet til å gjelde kun de mest smitteutsatte, uvaksinerte husstandsmedlemmer og andre nære personer.

Plikten til å holde seg i isolasjon forblir uendret. Det betyr at alle som får påvist koronasmitte, må holde seg isolert.

Slutt på ventekarantene

Karanteneplikten blir derimot endret. Heretter vil det kun omfatte uvaksinerte i samme husstand eller tilsvarende nære – som kjærester. I de fleste tilfeller kan testing erstatte karantene, enten daglig selvtesting eller annenhver dag med PCR-test.

Folkehelseinstituttet lister opp følgende punkter som må innfris dersom man skal kunne erstatte karantene med test:

* Man må teste seg så snart man er informert om at man har vært i nærkontakt med en person som er smittet.

* Begrense sosial omgang til testsvar foreligger.

* Egenobservasjon av symptomer i ti døgn etter eksponering.

* Lav terskel for ny testing ved symptomer.

Det blir slutt på såkalt ventekarantene, som gjelder andre nærkontakter – for eksempel når det oppstår smitte på skoler.

(©NTB)