Nå har også Vågan Arbeiderparti snudd i bassengsaken og dermed taler det i enda større grad for at det går mot OPS. Muligheten for basseng i Kabelvåg er lagt død, og nytt rådhus ser ut til å prioriteres.

Kommuneøkonomien er det store argumentet i saken der to basseng (260 mill ca) settes opp mot et OPS (287 mill ca). Min mening er at om vi ikke har råd til to basseng så har vi heller ikke råd til OPS. Selv om private parter delvis skal lånefinansiere prosjektet, kommer vi dårligere ut momskompensasjons- og spillemiddelmessig, og kommunen påtar seg en mye større risiko. I tillegg kommer forhold som at et kommunalt anlegg i større grad kan driftes gjennom frivillighet, billettløst og uten personell i cafedrift til en hver tid. Større grad av kommersiell drift taler for dyrere billetter, noe som særlig rammer utsatte grupper i samfunnet, idretten og frivillige organisasjoner.

Jeg mener også at administrasjonen ikke har gjennomført det de er bedt om på utredningssida. F.eks. Har de pekt ut tre lokasjoner for basseng i Kabelvåg der to av dem var uaktuelle fra dag en, og eneste mulige lokasjon ble sett på som dårlig egnet fra dag en. Barneskoletomta som har infrastruktur fra før (grunnforhold, vann og strøm), er eksempelvis ikke vurdert. Det er litt skuffende å se at enkelte politikere ikke har fulgt opp dette punktet bedre, og nå begrunner sitt nye standpunkt med at det ikke eksisterer gode alternativer.

Jeg stiller også spørsmål med kostnadsberegningene som er lagt til grunn. Eksempelet som administrasjonen trekker frem som modell for OPS er Hardangerbadet som kostet 300 millioner i 2019. Det er merkelig at kun Kabelvågalternativet er omfattet av over 30% kostnadsøkning siden den gang, mens OPS kan bygges 13 millioner billigere. Hardangerbad-prosjektet møtte forresten en del økonomiske humper, men det er en historie for seg selv.

I sitt forslag til budsjett har kommunedirektøren lagt inn 155 millioner til nytt rådhus. Endelig kostnad blir nok en god del høyere. Vi får bare håpe at det legges opp til mest mulig kontorer i åpne landskap og muligheter for hjemmekontor i planene slik andre offentlige og private virksomheter må forholde seg til for å få ned kostnader og spare klima og miljø.

Uansett, om to basseng er fullstendig uaktuelt, og basseng på død og liv må legges til Svolvær så hadde det vært å foretrekke at det først bygges et moderne, kommunalt basseng med ulike temperatursoner og hev/senk-bunn i Svolvær. Så kan vi bygge et i Kabelvåg om kommuneøkonomien en gang får et oppsving. Eventuelt at det bygges et kommunalt sentralanlegg i Svolvær tilsvarende det som er planlagt på Leknes.

Personlig så står et dyrt og risikofylt OPS lengst nede på «ønskelista». Jeg er ikke av de som vil gamble med Vågan befolkning sitt folkehelse- og svømmeopplæringstilbud i framtida.