I disse dager foregår det lønnsforhandling mellom partene i arbeidslivet.

Men et er en gruppe som i det siste har fått endret sin kjøpe-kraft negativ, og det er minstepensjonistene, og når blir det

deres tur.

Da vi hadde korona ble mange av de eldre isolert, og fikk ikke delta på sosialt samvær.

I dag opplever mange at drivstoff er over 20 kroner, og noen av de eldre er nøyd til å bruke bil for å komme på sosialt

samvær, og dermed får de eldre ikke en verdig alderdom.

Noen av de eldre har nedbetalt sine bolig, og når kommune øker eller innføre eiendomsskatt, går det utover minste-

pensjonistene.

I noen kommune innføre man bompenger, og igjen taper minstepensjonistene.

I tillegg har matpriser og kostnader til medisiner økt, og dette går utover minstepensjonistene.

Når man blir eldre er det viktig at denne gruppa får en verdig alderdom, og med økning av drivstoff, matvarer, medisiner, strøm og kommunale avgifter samt innføring av bompenger, får minstepensjonistene en negativ inntektsforløp.

Under siste valgkampen snakke Støre og Vedum at det var vanlig folk sin tur, og det virke som Vedum og Støre har

glemt minstepensjonistene.

Følgende spørsmål går til Vedum og Støre.

Når er det minstepensjonistene få ett inntektsløft. Nå er det minstepensjonistene sin tur.